Kontorlokaler og kirke i Arequipa – 2002

Vår samarbeidskirke INEL-Perú, har sitt hovedkontor, radiostudio og sentrumskirke i leide lokaler i Arequipa sentrum. Bygningen er et tidligere bolighus som fungerer fint til kirkens behov. Nå er huset lagt ut for salg og leieavtalen er oppsagt fra 23. april 2002.

INEL-Perú har et ønske om å kjøpe bygningen, men mangler midler til dette. Sentrumsmenigheten har i flere år tatt opp offer til dette formålet og samlet et betydelig beløp medlemmenes fattigdom tatt i betrakting. Men i forhold til prisen på huset er det en svært beskjeden sum.

Landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon behandlet denne situasjon på sitt møte i desember 2001. Det ble da besluttet å garantere for et beløp på inntil 20 000 dollar (180 000 kr) til kjøp av lokaler i Arequipa sentrum. Sammen med midler som kirken selv disponerer, håper vi dette kunne være nok til enten å få tilslag på nåværende lokaler, eller til kjøp et annet hus.

Landsstyret vil gjennom denne meldingen informere misjonsvennene om saken. Det er i tro til at Gud vil gi oss midlene vi har gitt et slikt tilsagn til våre venner i Peru. Vi vil anbefale dette prosjektet til våre misjonsvenner og ber om at Gud må løse ut de nødvendige midlene gjennom gaver til Lekmannsmisjonens ytremisjon. Vårt gironummer er trykt på side 2 i dette blad.

Samtidig vil vi benytte anledningen til å takke misjonsvennene for året 2001. Takk for all forbønn og givertjeneste! Måtte Gud velsigne hver og en av dere!

Landsstyret v/Karl B. Bø, formann