Gud er sitt folks lys, vandre i dette lys!

Gud er sitt folks lys, vandre i dette lys!
Av Eusebio Alvis

Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 1 Joh 1:5-7

Menneskets fremste problem i møte med Gud er synden. På grunn av den er mennesket skilt og utstøtt fra Guds herlighet. (Rom 3:23, Ef 2:1-2, 1Joh 8:10) Dette var også apostlenes situasjon. Men ved vår Herre Jesu Kristi nåde ble de kalt og tok i mot kallet og ble Herrens apostler. Siden da fulgte de ham i tre år og ble øyenvitner til vår Herre Jesu Kristi jordiske liv og virke. De hørte ham lære og tale og var vitne til hans under og store velgjerninger. På bakgrunn av denne erfaring og kunnskap kan apostelen Johannes vitne og si: «Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere.» (1Joh 1:3)

Det budskap apostelen Johannes forkynner til kjent og ukjent er dette: Gud er lys! Han er det motsatte av mørke, det finnes intet mørke i ham! Det samme kan sies om Guds sønn Jesus Kristus som var helt og holdent uten synd. (1Pet 2:22)

Når vi taler om lys tenker vi på sollys og elektrisk lys. For lyset må mørket vike. De to kan ikke opptre sammen fordi lyset fortrenger mørket.

Dersom vi en mørk kveld går inn i et mørkt rom kan vi verken se eller vite hva som er i rommet. Men straks vi tenner lyset forsvinner mørket og vi kan se tingene i rommet; bord, stoler, pyntegjenstander etc. Lyset plasserer vi ikke lavt nede, men høyt oppe for at det skal lyse opp i hver en kroker.

Men de lys vi her taler om kan ikke lyse opp menneskets indre og trenge inn til det innerste hjertelivet. Men Guds lys trenger inn i menneskets vesen og avkler hele mennesket i ånd, sjel og legeme og avslører menneskets mørke. Dette har vi mange eksempler på i Bibelen. Nikodemus fikk i Guds lys se at han ikke var gjenfødt. (Joh 3:3-6) Sakkeus kunne i Guds lys hos Jesus ikke hykle med sin synd og ondskap, men bekjente at dem han hadde presset penger ut av, skulle han gi firedobbelt igjen. (Luk 19:8) Den samartianske kvinne kunne på samme vis i Jesu nærvær ikke lenger skjule sitt horeliv.

Alle de som har samfunn med Jesus, er blitt omvendt av Gud selv. For bare den som Gud får omvendt har samfunn med Faderen og lever i sannheten med sitt liv. Dette er en frukt av Guds nåde og miskunnhet.

Det motsatte skjer med hyklerne. De er falske og løgnaktige i sitt hjerteliv.

Den som vandrer i lyset får oppleve store ting i sitt liv. De får leve i Guds forsamling på jord, sammen med menn og kvinner med forskjellig natur og temperament, men de er alle ett i Kristus. Og dersom vi vandrer i lyset, da har vi samfunn med hverandre, vi er preget av Jesu kjærlighet og har sammen bruk for Jesu, hans Sønns blod som renser oss fra all synd. Ja, blodet renser oss fra all synd, både som enkeltmennesker og som et samfunn av hellige.

Dette takker jeg Gud for, at jeg som en synder skal få vite at ene og alene blodet som rant for meg på Golgata kors, kan rense meg fra all min synd og elendighet. Det er derfor jeg hver dag må fly til Jesus og be ham om også i dag å rense meg med sitt dyre blod, dette blod for hvilket jeg er evig takknemlig til min himmelske far.

Til norsk ved Jon Espeland