Virkelig fri

Virkelig fri
Av Øivind Andersen

Vi gjengir her et redigert utdrag av en tale av Øivind Andersen over Joh 8:31-45.

Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på Ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte Ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært noens treller; hvorledes kan da du si: Dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Joh 8:31-36.

«Jesus sa til de jøder som var kommet til tro på Ham,» står det. Adressen er meget tydelig. Disse jøder anerkjente Jesus og ville tro på ham. På den måten skilte de seg meget ut fra jødene i sin alminnelighet, men de var ikke kommet igjennom til frigjort liv i Gud.

Jesus taler med andre ord til mennesker som bekjenner sin tro på Jesus, men som ikke er kommet igjennom til liv i Gud. Dem har det alltid vært mange av, både i dag og på Jesu tid. Dette er nok den største vanskelighet for Guds rike; – alle de som bekjenner seg til Jesus uten å være kommet igjennom til liv i Gud.

Jeg taler nok til slike her i kveld; vi møter dem over alt. Mange av dem er ivrige i tjenesten og er ikke det minste redd for å bekjenne at de vil tro Jesus. De vil gjerne evangelisere. De står på gatehjørner, deler ut traktater; samler folk til møter og mye annet. Men når det kommer til stykke, er de ikke frelst; de har ikke selv liv i Gud. Jeg har møtt mange av dem, og jeg har en trang i mitt hjerte, som jeg har fått av Gud: Tenk om jeg kunne få hjelpe noen av dem!

Hva har Jesus å si til slike? Ikke et bebreidende ord, ikke anklage, ikke dom, ingen trussel, bare tilsagn og løfter.

Jesus kommer med budskap om en gave, noe han vil gi, noe han vil gjøre, noe han vil hjelpe oss med, – uten å kreve vederlag eller stille betingelser.

«Dersom dere blir i mitt ord,» sier Jesus i teksten (v.31). Det kan også uttrykkes: «Dersom dere blir værende i mitt ord.»

Det er ikke småting Jesus sier om seg selv! Han sier at han er Gud, kommet fra Gud. «For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder.» (Joh 8:24) Jesus sier om seg selv: Jeg er den jeg er! Det er Guds navn; det var det Gud sa til Moses. Med det gir Jesus seg ut for å være den som talte med Moses; det var han som gav loven. Han er kommet i kjød og blitt menneske.

Folket hadde ikke fattet denne tale, men Jesus hadde sagt at han er kommet for å sone deres synder med sitt blod, for å frelse dem. Dette hadde de hørt. Og så sier Han: «Dersom dere blir værende i mitt ord». Det samme sier han i dag. Da er du i sannhet en Jesu disippel (v.31), og du skal komme til å kjenne og oppleve sannheten (v.32). Det betyr ikke bare at du skal få se hvem du er – det får du nok se –, men sannheten betyr: Guds åpenbaring til frelse. Du skal få oppleve å se Jesus! Det er Jesus som er sannheten.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet!» (Joh 14:6) Den som kjenner Jesus, kjenner sannheten, og den som får kjenne sannheten, får kjenne Jesus. Til Filip bruker Jesus så stort ord: «Den som har sett meg, har sett Faderen.» (Joh 14:9) Han gjør seg selv til Gud, fordi han er Gud.

Dette kunne ikke jødene skjønne, men det var dette Jesus hadde sagt og stadig vekk sier om seg selv. Det er dette han ber deg og meg om å bli værende i, og så hører du hva han lover.

Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende i Jesu ord? Har du noen gang for alvor blitt stille for hvem Jesus er? Eller har du vært mer opptatt av hva du skal gjøre som kristen, opptatt av dine opplevelser osv.?

En skulle tro at et slikt budskap, skulle en føre til jubel og glede. Det er jo virkelig håp for den mest håpløse, Det er åpnet en veg for alle uten unntak. Her kan du ikke protestere og si at du er så forferdelig en synder og har stelt deg ille. Du har stelt deg mye verre enn du vet! Det var derfor Jesus kom, kjære venn!

Ja, en skulle tro at folk måtte juble, men hva skjer? Dette budskapet kunne de ikke tåle! De sier «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri?» (v.33) Husk på at disse mennesker som Jesus taler til er meget religiøse og moralsk høyverdige mennesker.

Da evangeliet gikk opp for mitt hjerte etter at jeg hadde gått i tre år og skulle omvende meg, og til slutt måtte gi opp alt håp, da fikk jeg se. For første gang i mitt liv fikk jeg virkelig se evangeliet. Jeg fikk se hva jeg hadde visst hele mitt liv, og jeg ble fylt med takk.

Jeg gledet meg til å komme og fortelle dette i foreningen hvor jeg var sekretær. Jeg hadde et budskap å komme med, og jeg visste at det var med mange av dem som det var med meg: De var ikke kommet igjennom. Så skulle jeg fortelle dem dette.

Hva skjedde? De ble rasende! Vet du hva de sa? «Er ikke vi kristne?» sa de. Akkurat det sier de i dag også. I dag sier de ikke: «Vi er av Abrahams ætt,» men de sier: «Er ikke vi døpt? Er ikke vi kristne? Har ikke vi bøyd oss i en vekkelse? Var ikke vi på teltmøte? Gikk ikke vi fram og ga tilkjenne at vi overga oss til Gud? Er ikke vi med i foreningen, i misjonen? osv. Hvordan kan du komme til oss og si at du skal bli fri?» Historien gjentar seg.

Jesus sa: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd er syndens trell.» (v.34) Da tenker ikke Jesus på dem som lever et umoralsk liv akkurat – han tenker nok på dem også – men Han tenker på at et menneske som er i overensstemmelse med sin egen natur ikke kan gjøre noe annet enn det som er medfødt. Om et naturlig menneske prøver å leve som en kristen, prøver å innrette seg etter Guds ords formaninger, så blir han ikke noe annet enn det han er. Her har jeg en illustrasjon: Om du dresserer en ape til å oppføre seg som menneske, så blir ikke apen et menneske.

Nei, et menneske blir ikke noe annet enn det han er! Det må komme et nytt liv inn i mennesket før det kan bli noe nytt! Han må bli fri, som Jesus sier i ordet her, ellers kan han ikke gjøre noe annet enn det han er.

Jesus sier: «Hver den som gjør synd er syndens trell.» (v.34) Trellen – den som prøver å leve som en kristen uten å være det – blir ikke i huset til evig tid. Her i tiden ferdes han i Guds hus, som er de troendes menighet. Sønnen med liten s (de frigjorte Guds barn), blir i huset til evig tid. «Får da Sønnen (med stor S, Jesus) frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (v.36)

(…)

Jesus sier at hans ord er et budskap som gjør oss mennesker fri, så sant vi blir værende i det. Hva er det egentlig for et budskap? Jeg har nevnt at det er et budskap om at Jesus er Gud. Mennesket Jesus Kristus, er altså Gud. Når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Når du har Jesus, da har du Gud. Den som har Jesus Kristus, han har selve sannheten. Jesus Kristus tok bort våre synder på Golgata kors. Han bar våre synder på sitt legeme på treet. Ved Hans sår er dere legt. Det sier Guds ord.


Guds sønn har gjort meg fri!

Det var det jeg fikk se, og nå må du høre hva jeg sier: Guds Sønn har gjort meg fri. Det var ikke noe han skulle gjøre. Det var ikke noe som skulle skje inni meg, slik jeg hadde gått og ventet på i nesten tre år, uten at ting skjedde, annet enn det som galt var, så langt jeg kunne se.

Men så fikk jeg se at det var jo gjort for 2000 år siden. Da gjorde Guds Sønn meg fri! På korset! Det er stor forskjell på å vente på noe Jesus skal gjøre i hjertet og på å tro noe som er fullført og fullbrakt, meget stor forskjell!

Det kom så for meg noe som hendte tirsdag i den stille uke i 1937. Jeg satt hos en av mine venner i Luster i Sogn og spiste frokost, da det kom telefon fra sanatoriet: «Kom med en gang, det er en som ligger for døden; vi sender en bil og henter deg.» Det var en troende søster som sendte bud på meg. Da jeg kom inn, var det tydelig at hun ikke hadde lenge igjen.

«Jeg tør ikke dø. Jeg kan ikke dø. Jeg må ikke dø!» «Hvorfor ikke det?» Det kom ikke noe egentlig svar. Jeg sa: «Jeg vet det. Jeg vet hvorfor du ikke kan dø: Du kan ikke gjøre regnskap for Gud! Er ikke det sant?» «Jo, jo!»

«Nå skal du høre på meg og ikke tenke på noe. Du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine misgjerninger, og det vet du er sant.» Da kom det et stønn: «Åh, ja!» «Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Det har Jesus gjort, det er ferdig!» «Å, si det en gang til!» Jeg sa det en gang til, og to ganger og ti ganger, og jeg sa til den troende søster som hadde bedt meg komme: Her er det ikke noen tid å spille! Les dette ordet og ikke noe annet, og fortell: Guds sønn har gjort oss fri!

Mot all formodning kom hun seg litt da det led mot kvelden. Neste dag var hun såpass at hun kunne snakke litt mer, og så vitnet hun for sine pårørende: «Jeg er frelst! Jesus har gjort meg fri! Det er jo fullbrakt, det er jo ferdig!» Skjærtorsdag morgen gikk hun hjem til Jesus.

Tenk om jeg hadde sagt til henne: «Jo da, Jesus Han kan frelse deg, han.» Hva hadde skjedd da? Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd; hun hadde ikke blitt frelst.

Jeg vil spørre dere – kjære venner –hvis jeg taler til noen som forkynner Guds ord: Hvorfor sier man til mennesker at Jesus kan frelse deg her i kveld? Hvorfor sier man det? Hvorfor sier vi ikke: Jesus har gjort deg fri for 2000 år siden? Det er det du skal sette din lit til. Det er et annet budskap, det! Det er ikke noe evangelium å komme til menneskene med at Jesus kan frelse deg i kveld. Det er nok av dem som har gått i årevis med det, og de er akkurat like langt. Men det er ikke det Jesus ber oss om. Han ber oss om å bli værende i det som Han sier!

Jeg er redd for at djevelen er ute for å lure oss, og for å få oss til å forkynne noe som ligner evangeliet veldig, men ikke er det. Det er ikke noe som er så farlig som det som akkurat ligner noe, men ikke er det rette.

Nå vil jeg forkynne deg i Jesu navn: Guds sønn har gjort deg fri!

Det var det som skjedde på korset! Det er det du skal bli værende i. Du skal ikke vente på noe som skal skje inni deg. Du skal ikke vente på noen opplevelse som kommer dalende ned fra himmelen. Du er fri ved å sette din lit til at Jesus har gjort deg fri!

Vognmann Hansen i Trondheim ropte tvers over Kongens gate til en av sine forhenværende svirebrødre og spurte om han var frelst. «Jeg må vel se til å få det i orden snart,» svarte han. «Nei, gutt, det nytter ikke det. Det er gjort for 2000 år siden det, far, så det nytter ikke,» sa han. Jeg kjente vognmann Hansen, og jeg kjente han som dette ble sagt til, og han fortalte at da det led ut på dagen, så gikk det opp for ham: «Dette skjedde for 2000 år siden det, far!»

Du kan ikke gjøre noen ting. Du kan ikke bli noe annet enn det du er. Men nå skal du høre at dette som du kjenner nå – dette forskrekkelige hjertet ditt – denne motstanden mot Gud som du går med inni deg, all denne forferdelige urenheten og vederstyggeligheten du bærer på, og lyster som er slik at du kan ikke si det høyt, din egoisme, din selvhevdelse og æresyke, for ikke å snakke om alt det fusk og fanteri og uærlighet og hykleri som er i deg, og det vet du om, – fra alt dette som lever i ditt hjerte i dag ble du kjøpt fri for 2000 år siden! Hører du det? Vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, sier Guds ord; og Paulus sier: En er død for alle, derfor er de alle døde. Apostelen vitner: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv…» Gal 2:20

Ta imot dette og hør det, for det er dette du skal bli værende i! Alt hva du er, hva du kjenner og føler; alt hva du har gjort og tenkt og ment og følt og opplevd, for ikke å tale om alt hva du har forsømt, det som du burde ha gjort, men ikke har gjort: Jesus har kjøpt deg fri!

Det er det du skal få møte Gud med på dommens dag. Det står om dem som blir i dette: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» (Rom 8:1) Dette er Guds ord. Dette er evangeliet.

Evangeliet er budskapet om en fullbrakt frelse, ikke om en frelse som skal skje en gang i framtiden, eller i våre hjerters opplevelser. Du kan skjønne at når du begynner å stole på dette, så vil hele tilværelsen bli ny. Da skjønner man hva Jesus mente når han sa: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Ja, i sannhet! Man får aldri høre nok om denne frigjøring når du først har fått se den og høre den.

Vil du ta i mot dette – ikke fra meg – men fra Jesus? Det var derfor Guds Sønn ble menneske! Det var derfor Jesus kom! Guds Sønn har gjort deg fri!

Hva tror du vi har den dagen vi skal gå ut av denne verden? Jeg besøkte vår venn Lars Berg i sommer; han fikk hjemlov senere. Det var en opplevelse. Vet du hva han lå og sang?

«Mitt hjerte i meg ler Når jeg min grav beser. Min død er fergemann Til livets vakre land.»

Slik gikk han ut av verden. Naboene kom til ham og overga seg til Gud på hans dødsleie. Han hadde ikke tenkt å gjøre noe eller si noe, men han var et eksempel på at når det ene nødvendige inntar hjertet, så blir en et vitne. Og så begynner en å vitne om Jesus uten å tenke på det.

Han vitnet om Jesus helt til han sluknet. Hvordan kunne det ha seg? Jo, salmen begynner med det: Guds Sønn har gjort meg fri Fra syndens slaveri.

Ære være Jesus, Guds sønn! Amen.