Gud sender prøvelser

Gud sender prøvelser
Av Eusebio Alvis, Peru

Mine kjære! Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbaret. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere. For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann, eller som en som blander seg i andres saker. Men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.

1Pet 4:12-16

Ingenting skjer på slump med et Guds barn. Alt som møter deg kommer fra Herren. Det er Herren som steller med deg, selv når du er i stor smerte og livet kjennes uutholdelig. Du skjønner ikke hvorfor, men Herren har sin vei. Husk at vi er pilegrimer i denne verden, hver dag er vi et skritt nærmere himmelen. Men på veien er det mange prøvelser, fristelser og vanskeligheter. Jesus lovte ikke sine disipler et lett liv. «Ta opp ditt kors», sa Jesus «og følg meg!» Luk 9:23.

Korset er et grusomt redskap, kanskje den verste død mennesket har funnet på.

Jeg vet ikke hvordan ditt liv er? Er det en dans på roser? Det er ikke mitt liv! Men jeg har kjent Herrens nærvær i vanskeligheter og prøvelser. Han har aldri sviktet. Han er min venn og trøster. Han trøster meg med sitt ord i mitt mørke.

Herren elsker oss. Han vil ikke plage oss, men sender prøvelser i sin kjærlighet til deg og meg. Vi er i Herrens skole. Han fører og former sine gjennom lidelse. Det er sine barn Herren tukter, de som lever av Ordet og i evangeliet. Heb 12:6. Gud prøver ikke de vantro, men den som vandrer med Herren blir prøvet.

Og Gud prøver på ulike vis. Kanskje tar han fra oss det vi eier. Kanskje lar han oss fristes av vårt eget kjød. Job var en rettferdig mann som levde med Herren. En dag prøves han, men ikke uten Guds tillatelse. Djevelen fikk ikke røre ham uten at Gud tillot det. Job mistet sine barn, sin eiendom, ja nær sagt alt! Men hør hva han sier: «Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren gav, og Herren tok, Herrens navn være lovet!» Job 1:21 Endog hans kone fristet ham til frafall. Hun som skulle være hans støtte, fristet ham til frafall! Job 2:9. Men Job svarte henne: «Skal vi bare ta imot det gode fra Gud og ikke også det onde?» Job 2:10.

Herren sender prøvelse for å prøve Jobs tro, hans tillit til Herren. Men Satan måtte gi tapt. Jobs hjerte og sjel hang ved Herren.

Hvordan er det i ditt liv? Kanskje opplever du både innbrudd og tyveri i huset ditt? Kanskje er du blitt overfalt og ranet på gaten? Og dine venner sier: «Der kan du se hva som skjer når du er en kristen!» Slik tenker verden. Men slik tenker ikke et Guds barn! Hør hva Guds ord sier om prøvelsene: «Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet.» Jak 1:2-3.

Men du må ikke tro at Gud frister deg til å synde. Å, nei! «Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.» Jak 1:13-14. Kjære venner, det onde er i oss – i vårt kjød. Ofte blir vi fristet av vårt eget kjød. Og Satan vil at vi skal falle i synd, han vil føre oss bort fra Herren. Vi er falne mennesker. Det er ikke noe godt i oss. Mitt hjerte er svikefullt. Hvem kjenner vel sitt hjerte? Bare Herren kjenner det! Jer 17:9.

Vi kan ikke skylde på Satan når vi faller i synd. Jo, han frister oss alltid, men når du faller er det din lyst, din onde natur som faller. Det er din egen skyld. Du kan ikke skylde på djevelen! Kjødet vårt har lyst til å gjøre det som er galt og syndig. Hvis du og jeg skal stå i fristelse, ikke falle i synd, så må vi fly til Herren. Jud 24-25. Bare det kan gi deg seier i ditt kristenliv.

Vi kan miste vårt gods. Kanskje blir vi uhelbredelig syke. Kanskje må vi lide nød og sult. Men ingen kan ta fra oss Jesus Kristus og det som han gjorde for oss på korset da han utøste det blod som renser fra all synd. Han er den allmektige Gud. Vi er i hans hånd. Ingen kan rive oss ut av hans hånd. Joh 10:28. Denne sikkerhet har jeg, venner. Jeg kan miste alt på jorden, men ingen kan ta fra meg frelsen i Kristus Jesus. Jesus vil ta seg av oss. Han svikter aldri, aller minst i prøvelser og motgang!

Jesus er vår styrke. Vi er svake. Han er vår styrke også når lidelse og prøvelser møter oss på vår pilegrimsferd. Vi skal hjem til den store skare – de som har kommet ut av den store trengsel og har vasket sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Åp 7:14.

Jeg skal hjem til himmelen. Jesu vil føre meg dit! Ingen lidelse og prøvelse kan ta fra meg håpet og gleden i Kristus Jesus!


Utdrag fra tale ved bibelkurs i
Peru lørdag 23. januar 1999

Tilrettelagt ved Jon Espeland