Ungdomsforening

Kart utilgjengelig

Dato/tid
lørdag 11. mai
klokken 19:00

Sted
Reidar Heian

Taler: Olaf André Klavenæs

Møtene er beregnet fra 7. klasse og oppover.

Kontaktpersoner
Fredrik Thorbjørnsen, mob: 905 95 749

Reidar Heian, mob: 414 95 526)
Asbjørn Fossli, mob: 481 18 482