Møteuke

Kart utilgjengelig

Dato/tid
onsdag 28. august
klokken 19:00 - 11:00

Taler: John Peder Samdal

Fogn.

Kontaktperson

Margrete Frafjord, mob: 971 40 953