Barnebladet oktober – 2021

I oktobernummeret av Nøkkelen er temaet «Søk først Guds rike».

I Nøkkelhullet minner redaktør Sara oss på tiden vår, dagene våre, og hva vi fyller de med. Som hun skriver «Den snoren som binder dagene sammen, er Gud.»

Ellers i bladet kan vi lese om flere som får blikket festet på det som er viktigst. Som vanlig er det en bibelleseplan, en sang, og følgefortellingen om Roby.