Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 
Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.

I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.


Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Sør-Amerika

Nytt fra Sør-Amerika

Nye vil tro Evangelist René Villegas i Bolivia forteller gledesstrålende at det er seks nye, tre ektepar, som nå får opplæring i den kristne tro.

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Tanker etter en Moldovatur

Moldova ligger mellom Romania og Ukraina, nær Svartehavet. Det fattige landet er blant de minste i Europa. Norge er 11 ganger større. Landområdet Transnistria i

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Hemmeligheten med å «ta vare på seg selv»

I ydmykhet må jeg erkjenne at jeg kun forstår livsveien på jorden stykkevis og delt, slik Bibelen også sier. I meg selv er jeg intet. Jesus er mitt alt. Han skal og vil gjøre alt. Vi er hans redskap, det er ikke han som er vårt redskap. Jeg har i den siste tid vært mye syk. Det er en sykdom som ikke vises utenpå meg, som når en fot eller en arm er knekt, utslett eller andre fysiske lidelser som hjertesvikt, kreft, betennelse eller lignende. Nei, det er noe usynlig som bare jeg kjenner. Det får meg til å tenke

Les videre »

Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – 1999

Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – je – Arequipa i Peru, 29 desember 1999 Brør i Lekmannsmisjonen Noreg.- Vår særskilde vørdnad. Tak imot våre hjartans helsingar i namnet åt vår velsigna Herre Jesus Kristus. Me som sit i landsstyret i INEL-Perú kjenner oss svært takksame til dykk for hjelpa som me mottar, både til dei som tener i misjonsarbeidet og at me på same vis – takka vere dykk – kan drive eit radioarbeid, og på desse måtar forkynner me evangeliet om vår Herre Jesus Kristus og vi trur at Ordet er levande og kraftig slik Heb

Les videre »

Hemmeligheten med å «ta vare på seg selv»

I ydmykhet må jeg erkjenne at jeg kun forstår livsveien på jorden stykkevis og delt, slik Bibelen også sier. I meg selv er jeg intet. Jesus er mitt alt. Han skal og vil gjøre alt. Vi er hans redskap, det er ikke han som er vårt redskap. Jeg har i den siste tid vært mye syk. Det er en sykdom som ikke vises utenpå meg, som når en fot eller en arm er knekt, utslett eller andre fysiske lidelser som hjertesvikt, kreft, betennelse eller lignende. Nei, det er noe usynlig som bare jeg kjenner. Det får meg til å tenke

Les videre »

Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – 1999

Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – je – Arequipa i Peru, 29 desember 1999 Brør i Lekmannsmisjonen Noreg.- Vår særskilde vørdnad. Tak imot våre hjartans helsingar i namnet åt vår velsigna Herre Jesus Kristus. Me som sit i landsstyret i INEL-Perú kjenner oss svært takksame til dykk for hjelpa som me mottar, både til dei som tener i misjonsarbeidet og at me på same vis – takka vere dykk – kan drive eit radioarbeid, og på desse måtar forkynner me evangeliet om vår Herre Jesus Kristus og vi trur at Ordet er levande og kraftig slik Heb

Les videre »