Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 
Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.

I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.


Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Lov og Evangelium

En liten misjonær

Hun hadde samlet barna til møte i gata der hun bor, en liten landsby utenfor byen Sucre i Bolivia. Den heter Pampa Aceituno. I denne

Les videre »
Lov og Evangelium

Nytt fra Sør-Amerika

Renán Alvis har gått inn i styret for Såmannen i Peru etter evangelist Damián Heredia. Renán (40) er sønn av evangelist Eusebio Alvis (68).

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Tanker etter en Moldovatur

Moldova ligger mellom Romania og Ukraina, nær Svartehavet. Det fattige landet er blant de minste i Europa. Norge er 11 ganger større. Landområdet Transnistria i

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

«Av nåde du er mitt barn»

«Av nåde du er mitt barn» Av Aslaug Rognum Når synden, uroen, kulden For Blodet gjør meg blind. Da rop i mitt hjerte om hvilen: «Min rettferdighet er din» Når intet stemmer her nede Fra synd til synd jeg går. Da tal om ditt nåderike, Der alt for intet jeg får. Når rastløshet, angst og mismot Selvlivet ene gir Da hvisk i mitt øre om himlen, Der grepet av Deg jeg blir. Som lam jeg bæres til stedet Hvor eget strev blir skarn* Og ordene rette innhold får: «Av nåde du er mitt barn.» (* uten verdi)  

Les videre »

Hvorfor luthersk?

Hvorfor luthersk?Av Per Bergene Holm Skriften aleneDette er kalt reformasjonens formale prinsipp. Den lutherske bekjennelse til Skriften sier blant annet at Skriften er ufeilbarlig. «Skriften lyver ikke!» sa Luther, og bekjente seg dermed til Jesu ord: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig.» Skriften er altså ikke bare menneskers ord, men også Guds ord – fordi den er inspirert av Guds Ånd, og derfor noe langt større enn fromme menneskers tanker og meninger. «De hellige kunne fare vill i sine skrifter og i sin livsførsel, men Skriften kan ikke feile.» Bibelen er Guds sanne og ufeilbarlige ord. Med et populært ord fra

Les videre »

«Av nåde du er mitt barn»

«Av nåde du er mitt barn» Av Aslaug Rognum Når synden, uroen, kulden For Blodet gjør meg blind. Da rop i mitt hjerte om hvilen: «Min rettferdighet er din» Når intet stemmer her nede Fra synd til synd jeg går. Da tal om ditt nåderike, Der alt for intet jeg får. Når rastløshet, angst og mismot Selvlivet ene gir Da hvisk i mitt øre om himlen, Der grepet av Deg jeg blir. Som lam jeg bæres til stedet Hvor eget strev blir skarn* Og ordene rette innhold får: «Av nåde du er mitt barn.» (* uten verdi)  

Les videre »

Hvorfor luthersk?

Hvorfor luthersk?Av Per Bergene Holm Skriften aleneDette er kalt reformasjonens formale prinsipp. Den lutherske bekjennelse til Skriften sier blant annet at Skriften er ufeilbarlig. «Skriften lyver ikke!» sa Luther, og bekjente seg dermed til Jesu ord: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig.» Skriften er altså ikke bare menneskers ord, men også Guds ord – fordi den er inspirert av Guds Ånd, og derfor noe langt større enn fromme menneskers tanker og meninger. «De hellige kunne fare vill i sine skrifter og i sin livsførsel, men Skriften kan ikke feile.» Bibelen er Guds sanne og ufeilbarlige ord. Med et populært ord fra

Les videre »