Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 
Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.

I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.


Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Sør-Amerika

Reportasje fra Bolivia

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han skal opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Tanker etter en Moldovatur

Moldova ligger mellom Romania og Ukraina, nær Svartehavet. Det fattige landet er blant de minste i Europa. Norge er 11 ganger større. Landområdet Transnistria i

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Syndens lønn er døden

Syndens lønn er dødenAv Damian Heredia, evangelist, Peru Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? (…) Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt. (…) Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er

Les videre »

«Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»

«Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»Av Celso Valdiglesias, Peru Celso Valdiglesias er formann i vår samarbeidskirke i Peru. Vær med å be til Gud om at han får den visdom han trenger til å lede sjelevinnerarbeidet! Jeg takker Herren for denne anledning til å dele Guds ord med dere, og vil gjerne lese et bibelavsnitt fra Luk 8:43-48: «Og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Hun kom nå bakfra og rørte ved minnedusken på

Les videre »

Syndens lønn er døden

Syndens lønn er dødenAv Damian Heredia, evangelist, Peru Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? (…) Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt. (…) Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er

Les videre »

«Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»

«Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»Av Celso Valdiglesias, Peru Celso Valdiglesias er formann i vår samarbeidskirke i Peru. Vær med å be til Gud om at han får den visdom han trenger til å lede sjelevinnerarbeidet! Jeg takker Herren for denne anledning til å dele Guds ord med dere, og vil gjerne lese et bibelavsnitt fra Luk 8:43-48: «Og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Hun kom nå bakfra og rørte ved minnedusken på

Les videre »