Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 
Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.

I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.


Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Sør-Amerika

Reportasje fra Bolivia

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han skal opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Tanker etter en Moldovatur

Moldova ligger mellom Romania og Ukraina, nær Svartehavet. Det fattige landet er blant de minste i Europa. Norge er 11 ganger større. Landområdet Transnistria i

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Søndagsmøte 29. mars 2020

Da er søndagsmøtet for 29. mars tilgjengelig, trykk på linken i innlegget eller se nederst på forsiden. Det var noe vanskeligheter med direktesendingen på kameraet idag, men video-opptaket av møtet (inkludert lydkvalitet) er bra! Hvis Gud vil og vi får dager og mulighet, planlegges det direkte-sending av møte førstkommende søndag 5. april kl 11.00, samt møter i påskeuka. Følg med på hjemmesiden for møteoversikt. Opptak vil også bli lagt ut her. 

Les videre »

Direkte-sendte møter fra Fossnes

Nå sender vi møter live via streaming f.o.m. søndag 29. mars kl 11. Du kan trykke på denne linken HER for å følge møtene (trykk på «les videre», så fungerer linken). Tidspunkt for sending av fremtidige møter vil følge oppsatt møteplan. Vi presiserer at det ikke er noen åpne møter på Fossnes, men kun livesendinger som tar hensyn til myndighetens smittevern-råd og anbefalinger. Hvis du får problemer og av noen årsak ikke får sett eller hørt her, så blir videoopptak også lagt ut i etterkant av møtet. Video-opptaket blir tilgjengelige omtrent 1-2 timer etter møtet.

Les videre »

Søndagsmøte 29. mars 2020

Da er søndagsmøtet for 29. mars tilgjengelig, trykk på linken i innlegget eller se nederst på forsiden. Det var noe vanskeligheter med direktesendingen på kameraet idag, men video-opptaket av møtet (inkludert lydkvalitet) er bra! Hvis Gud vil og vi får dager og mulighet, planlegges det direkte-sending av møte førstkommende søndag 5. april kl 11.00, samt møter i påskeuka. Følg med på hjemmesiden for møteoversikt. Opptak vil også bli lagt ut her. 

Les videre »

Direkte-sendte møter fra Fossnes

Nå sender vi møter live via streaming f.o.m. søndag 29. mars kl 11. Du kan trykke på denne linken HER for å følge møtene (trykk på «les videre», så fungerer linken). Tidspunkt for sending av fremtidige møter vil følge oppsatt møteplan. Vi presiserer at det ikke er noen åpne møter på Fossnes, men kun livesendinger som tar hensyn til myndighetens smittevern-råd og anbefalinger. Hvis du får problemer og av noen årsak ikke får sett eller hørt her, så blir videoopptak også lagt ut i etterkant av møtet. Video-opptaket blir tilgjengelige omtrent 1-2 timer etter møtet.

Les videre »