Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 
Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.

I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.


Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

1. René Villegas. Medarbeider i Såmannen
Ytremisjon Sør-Amerika

«I dag»

Hvis du skulle dø i dag, hva får du med deg fra denne verden? Det er den levende Gud som spør. Hva har du å

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Tanker etter en Moldovatur

Moldova ligger mellom Romania og Ukraina, nær Svartehavet. Det fattige landet er blant de minste i Europa. Norge er 11 ganger større. Landområdet Transnistria i

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Kallet fra misjonsmarken

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» Mat 9:37-38. Slik talte Jesus til sine disipler, og de samme ord lyder til deg og meg i dag.Snart kommer Jesus for å hente sine, og da vil han at så mange som mulig skal bli med. Nå kaller han oss til å være med i denne siste innhøsting. Vi har hørt innbydelsen:«Alt er ferdig, kom til bryllupet!» (Mat 22:4). Dette vil Jesus at alle skal få høre, for alle er kjøpt med hans dyrebare blod. Her er det ingen forskjell,

Les videre »

De venter

Husker at jeg som barn så et bilde. Hedninger sto ved stranden mellom palmer. De stod der og speidet ut over havet – speidet og ventet – ventet på evangeliet. Det er ikke slik hedningene venter. Det er misjonsromantikk. Hedningene går sin vei som fedrene har gått før dem. I slit og møye, i fest og sorg. De vandrer til templene og tilbake til sin jord, til maten og til sin grav. De venter ingen over havene. Derfor speider de ikke. Men nettopp dette er kallet. Nettopp her er misjonæren ventet – fordi de ikke venter. Misjonæren – evangeliet –

Les videre »

Kallet fra misjonsmarken

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» Mat 9:37-38. Slik talte Jesus til sine disipler, og de samme ord lyder til deg og meg i dag.Snart kommer Jesus for å hente sine, og da vil han at så mange som mulig skal bli med. Nå kaller han oss til å være med i denne siste innhøsting. Vi har hørt innbydelsen:«Alt er ferdig, kom til bryllupet!» (Mat 22:4). Dette vil Jesus at alle skal få høre, for alle er kjøpt med hans dyrebare blod. Her er det ingen forskjell,

Les videre »

De venter

Husker at jeg som barn så et bilde. Hedninger sto ved stranden mellom palmer. De stod der og speidet ut over havet – speidet og ventet – ventet på evangeliet. Det er ikke slik hedningene venter. Det er misjonsromantikk. Hedningene går sin vei som fedrene har gått før dem. I slit og møye, i fest og sorg. De vandrer til templene og tilbake til sin jord, til maten og til sin grav. De venter ingen over havene. Derfor speider de ikke. Men nettopp dette er kallet. Nettopp her er misjonæren ventet – fordi de ikke venter. Misjonæren – evangeliet –

Les videre »