Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Lov og Evangelium

Fra trelldom til frihet

Intervju med Carmen Ascarrunz av Dag Rune Lid Jeg hadde lest Bibelen tre ganger, fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring, men alltid så jeg bare

Les videre »
Lov og Evangelium

Kom Jesus Kristus i hu

Kjære venner, kristne brødre og søstre. Denne våren hadde Natalia og jeg gleden av å besøke Norge og møte mange av dere. For oss vil

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Vår åndelige løvhyttefest

Vår åndelige løvhyttefestAv evangelist Ubaldo Marca, Peru Men jødenes høytid, løvhyttefesten, var nær. (…) Men etter at hans brødre var gått opp til høytiden, da drog også han opp – ikke åpenlyst, men i det skjulte. (Joh 7:2,10) Jeg ville så gjerne være et Herrens redskap. Måtte Han få oss i tale ved sitt ord! I 3. Mosebok 23:33-44 kan vi lese om løvhyttefesten. Gud påbød løvhyttefesten etter utgangen av Egypt og foreskrev hvordan den skulle være. Det var en gledesfest over utfrielsen fra Egypt. Hensikten var at Israelsfolket skulle minnes slaveriet og utfrielsen og hvordan Gud sørget for dem

Les videre »

Verden er forlikt med Gud

Verden er forlikt med GudAv Per Bergene Holm Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! (2Kor 5:19-20) Frelsen er ikke noe som skal skje og som kan skje, men det er noe som har skjedd, det er et fullbrakt verk. Det rekkes oss i evangeliet, og er uforskyldt og av bare nåde. Gud har forlikt oss

Les videre »

Vår åndelige løvhyttefest

Vår åndelige løvhyttefestAv evangelist Ubaldo Marca, Peru Men jødenes høytid, løvhyttefesten, var nær. (…) Men etter at hans brødre var gått opp til høytiden, da drog også han opp – ikke åpenlyst, men i det skjulte. (Joh 7:2,10) Jeg ville så gjerne være et Herrens redskap. Måtte Han få oss i tale ved sitt ord! I 3. Mosebok 23:33-44 kan vi lese om løvhyttefesten. Gud påbød løvhyttefesten etter utgangen av Egypt og foreskrev hvordan den skulle være. Det var en gledesfest over utfrielsen fra Egypt. Hensikten var at Israelsfolket skulle minnes slaveriet og utfrielsen og hvordan Gud sørget for dem

Les videre »

Verden er forlikt med Gud

Verden er forlikt med GudAv Per Bergene Holm Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! (2Kor 5:19-20) Frelsen er ikke noe som skal skje og som kan skje, men det er noe som har skjedd, det er et fullbrakt verk. Det rekkes oss i evangeliet, og er uforskyldt og av bare nåde. Gud har forlikt oss

Les videre »