Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Lov og Evangelium

Fra trelldom til frihet

Intervju med Carmen Ascarrunz av Dag Rune Lid Jeg hadde lest Bibelen tre ganger, fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring, men alltid så jeg bare

Les videre »
Lov og Evangelium

Kom Jesus Kristus i hu

Kjære venner, kristne brødre og søstre. Denne våren hadde Natalia og jeg gleden av å besøke Norge og møte mange av dere. For oss vil

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

HVOR ER LAMMET? Del 2

Hvor er lammet? Del 2Av Ingar Gangås <Dagens budskapHvor er budskapet om Lammet blitt av i dag? Dersom synderen ikke blir avslørt og møter den hellige Gud som hater all synd, får han aldri behov for frelse. Samtidig merker vi at det sjelden blir tale om å leve et liv som er omvendelsen verdig. Formaningene om ikke å skikke seg lik med denne verden mister sin kraft. For så lenge vi ikke har med en levende Gud å gjøre, en fortærende ild mot all synd, da blir det igrunnen likegyldig hvordan vi lever. Gud vil jo ingen synders død, heter

Les videre »

Varig adresse-endring: Himmelen!

<Varig adresse-endring: Himmelen!Av Dag Rune Lid For ei tid attende fekk eg i retur eit blad til ekspedisjonen der det var ført opp at vedkommande adressat var død, og så var det skrive på adresselappen: Varig adresse-endring: Himmelen. Bladet har vorte liggjande på pulten og det har talt til meg. Ny adresseMarie Monsen fortel i ei av sine bøker frå Kina om ei ung jente som for første gong i livet fekk leggje seg om kvelden med ei frelst sjel. Nokre timar seinare låg ho dødssjuk på rommet sitt på internatskulen og fortalde strålande at ho snart ville vere heime

Les videre »

HVOR ER LAMMET? Del 2

Hvor er lammet? Del 2Av Ingar Gangås <Dagens budskapHvor er budskapet om Lammet blitt av i dag? Dersom synderen ikke blir avslørt og møter den hellige Gud som hater all synd, får han aldri behov for frelse. Samtidig merker vi at det sjelden blir tale om å leve et liv som er omvendelsen verdig. Formaningene om ikke å skikke seg lik med denne verden mister sin kraft. For så lenge vi ikke har med en levende Gud å gjøre, en fortærende ild mot all synd, da blir det igrunnen likegyldig hvordan vi lever. Gud vil jo ingen synders død, heter

Les videre »

Varig adresse-endring: Himmelen!

<Varig adresse-endring: Himmelen!Av Dag Rune Lid For ei tid attende fekk eg i retur eit blad til ekspedisjonen der det var ført opp at vedkommande adressat var død, og så var det skrive på adresselappen: Varig adresse-endring: Himmelen. Bladet har vorte liggjande på pulten og det har talt til meg. Ny adresseMarie Monsen fortel i ei av sine bøker frå Kina om ei ung jente som for første gong i livet fekk leggje seg om kvelden med ei frelst sjel. Nokre timar seinare låg ho dødssjuk på rommet sitt på internatskulen og fortalde strålande at ho snart ville vere heime

Les videre »