Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Sør-Amerika

Sør-Amerikabesøk

Det nærmer seg slutten på oppholdet her i Bolivia for denne gang. Søndag var det avskjedsmøter både i Sucre by og quechuaforsamlingen i Pampa Aceituno.

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Stor glede over flanellograf

Vennene i Bolivia uttrykker stor takk til dere i Norge som har sørget for flanellograf til søndagsskolearbeidet i Sucre og Pampa Aceituno. Medarbeiderne ble gledelig

Les videre »
Lov og Evangelium

Kom Jesus Kristus i hu

Kjære venner, kristne brødre og søstre. Denne våren hadde Natalia og jeg gleden av å besøke Norge og møte mange av dere. For oss vil

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Varig adresse-endring: Himmelen!

<Varig adresse-endring: Himmelen!Av Dag Rune Lid For ei tid attende fekk eg i retur eit blad til ekspedisjonen der det var ført opp at vedkommande adressat var død, og så var det skrive på adresselappen: Varig adresse-endring: Himmelen. Bladet har vorte liggjande på pulten og det har talt til meg. Ny adresseMarie Monsen fortel i ei av sine bøker frå Kina om ei ung jente som for første gong i livet fekk leggje seg om kvelden med ei frelst sjel. Nokre timar seinare låg ho dødssjuk på rommet sitt på internatskulen og fortalde strålande at ho snart ville vere heime

Les videre »

Den gode hustru

Hustruens gudgitte kall Den som er hustru har fått en stor gave og oppgave fra Gud. Hun har fått en mann som Gud har sammenføyet henne med, og hun har fått en manns kjærlighet. Han har lovet å elske henne, og hun har lovet å elske ham, til døden skiller dem ad. Kvinnens kall er gudgitt: Hun skal være mannens medhjelp som er hans like (1Mos2:18). At kvinnen er mannens «like» betyr ikke at hun er lik ham, men at hun svarer til ham slik en hanske passer til hånden. (Grunntekstens uttrykk betyr egentlig noe som «svarer til» mannen). Sammen

Les videre »

Varig adresse-endring: Himmelen!

<Varig adresse-endring: Himmelen!Av Dag Rune Lid For ei tid attende fekk eg i retur eit blad til ekspedisjonen der det var ført opp at vedkommande adressat var død, og så var det skrive på adresselappen: Varig adresse-endring: Himmelen. Bladet har vorte liggjande på pulten og det har talt til meg. Ny adresseMarie Monsen fortel i ei av sine bøker frå Kina om ei ung jente som for første gong i livet fekk leggje seg om kvelden med ei frelst sjel. Nokre timar seinare låg ho dødssjuk på rommet sitt på internatskulen og fortalde strålande at ho snart ville vere heime

Les videre »

Den gode hustru

Hustruens gudgitte kall Den som er hustru har fått en stor gave og oppgave fra Gud. Hun har fått en mann som Gud har sammenføyet henne med, og hun har fått en manns kjærlighet. Han har lovet å elske henne, og hun har lovet å elske ham, til døden skiller dem ad. Kvinnens kall er gudgitt: Hun skal være mannens medhjelp som er hans like (1Mos2:18). At kvinnen er mannens «like» betyr ikke at hun er lik ham, men at hun svarer til ham slik en hanske passer til hånden. (Grunntekstens uttrykk betyr egentlig noe som «svarer til» mannen). Sammen

Les videre »