Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Sør-Amerika

Sør-Amerikabesøk

Det nærmer seg slutten på oppholdet her i Bolivia for denne gang. Søndag var det avskjedsmøter både i Sucre by og quechuaforsamlingen i Pampa Aceituno.

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Stor glede over flanellograf

Vennene i Bolivia uttrykker stor takk til dere i Norge som har sørget for flanellograf til søndagsskolearbeidet i Sucre og Pampa Aceituno. Medarbeiderne ble gledelig

Les videre »
Lov og Evangelium

Kom Jesus Kristus i hu

Kjære venner, kristne brødre og søstre. Denne våren hadde Natalia og jeg gleden av å besøke Norge og møte mange av dere. For oss vil

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Ofrene i Det Gamle Testamente (Del 4)

Ofrene i Det Gamle Testamente (Del 4)Syndofferet – skyldofferet – forsoningsofferetAv Per Bergene Holm Disse ofrene finner vi omtalt i 3M 4-5; 6:18-7:10 og 3M 16. Om syndofferet og skyldofferet står det ikke at de er en liflig duft for Herren. Det henger sammen med at her møter Gud vår synd. Her er det ikke tale om gave, men om straff og vederlag. Syndofferet på den store forsoningsdagenSyndofferet på den store årlige forsoningsdagen hvor ypperstepresten gikk inn i Det aller helligste og sprengte blodet på nådestolen, var til soning av all synd, både misgjerninger, overtredelser og synder. Det vil si

Les videre »

I møte med Ordet lærer ein å frykta Gud

Lat ikkje hjarto dykkar uroast! Tru på Gud, og tru på meg! I huset åt Far min er det mange rom. Var det ikkje så, då hadde eg sagt dykk det. For eg går bort for å gjera i stand ein stad åt dykk. (Joh 14:1-2) Me lever i ei tid der frykta ligg nær for kvar og ein av oss. Frykta går liksom til åtak på oss frå alle sider, den vil oss til livs! Men det som kjenneteiknar den frykt som råder i dag, er at menneskefrykta er større enn gudsfrykta. Menneskja fryktar meir for sitt lekamlege liv

Les videre »

Ofrene i Det Gamle Testamente (Del 4)

Ofrene i Det Gamle Testamente (Del 4)Syndofferet – skyldofferet – forsoningsofferetAv Per Bergene Holm Disse ofrene finner vi omtalt i 3M 4-5; 6:18-7:10 og 3M 16. Om syndofferet og skyldofferet står det ikke at de er en liflig duft for Herren. Det henger sammen med at her møter Gud vår synd. Her er det ikke tale om gave, men om straff og vederlag. Syndofferet på den store forsoningsdagenSyndofferet på den store årlige forsoningsdagen hvor ypperstepresten gikk inn i Det aller helligste og sprengte blodet på nådestolen, var til soning av all synd, både misgjerninger, overtredelser og synder. Det vil si

Les videre »

I møte med Ordet lærer ein å frykta Gud

Lat ikkje hjarto dykkar uroast! Tru på Gud, og tru på meg! I huset åt Far min er det mange rom. Var det ikkje så, då hadde eg sagt dykk det. For eg går bort for å gjera i stand ein stad åt dykk. (Joh 14:1-2) Me lever i ei tid der frykta ligg nær for kvar og ein av oss. Frykta går liksom til åtak på oss frå alle sider, den vil oss til livs! Men det som kjenneteiknar den frykt som råder i dag, er at menneskefrykta er større enn gudsfrykta. Menneskja fryktar meir for sitt lekamlege liv

Les videre »