Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Lov og Evangelium

En prøvet mor

«Jeg har Jesus å gå til og hadde aldri klart dette uten hans omsorg.» Det er Eduarda som sier dette. Hun er en prøvet kvinne,

Les videre »
Lov og Evangelium

Kom Jesus Kristus i hu

Kjære venner, kristne brødre og søstre. Denne våren hadde Natalia og jeg gleden av å besøke Norge og møte mange av dere. For oss vil

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Ofrene i Det gamle testamente (3)

Ofrene i Det gamle testamente (3)Fredsofferet – de helliges samfunnAv Per Bergene Holm Fredsofferet leser vi om i 3Mos kap. 3 og kap. 7:11-38. Det består både av blodige og ublodige bestanddeler og kalles ofte bare slaktoffer. Fredsofferets delerBlodet av slaktofferet ble sprengt på alteret og fettet ble brent som et ildoffer oppå brennofferet. Brystet av slaktofferet skulle tilhøre alle prestene, det høyre låret tilfalt den presten som stod for ofringen. Takk- eller lovprisningsofferet (det ublodige fredsoffer) er et matoffer med tre slags usyrede kaker med olje, pluss syrede kaker. En av hver kake tilfalt presten som ofret. Resten av

Les videre »

Salomos fremmede kvinner

Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner (1 Kong. 11,1) I Bibelen leser vi at kong Salomo var den klokeste av alle konger som har levd. Han var ung da han kom til kongemakten, og følte seg nok overveldet av den store oppgaven som lå foran ham. Da han av Herren fikk spørsmål om hva han ønsket seg mest, ba han om et hørsomt hjerte til å dømme sitt folk med visdom. Denne klokskap fikk han i sannhet. Bibelen sier at han var visere enn alle Østens barn og alle egypterne, ja han var visere enn alle mennesker. 1Kong 4:30-31.

Les videre »

Ofrene i Det gamle testamente (3)

Ofrene i Det gamle testamente (3)Fredsofferet – de helliges samfunnAv Per Bergene Holm Fredsofferet leser vi om i 3Mos kap. 3 og kap. 7:11-38. Det består både av blodige og ublodige bestanddeler og kalles ofte bare slaktoffer. Fredsofferets delerBlodet av slaktofferet ble sprengt på alteret og fettet ble brent som et ildoffer oppå brennofferet. Brystet av slaktofferet skulle tilhøre alle prestene, det høyre låret tilfalt den presten som stod for ofringen. Takk- eller lovprisningsofferet (det ublodige fredsoffer) er et matoffer med tre slags usyrede kaker med olje, pluss syrede kaker. En av hver kake tilfalt presten som ofret. Resten av

Les videre »

Salomos fremmede kvinner

Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner (1 Kong. 11,1) I Bibelen leser vi at kong Salomo var den klokeste av alle konger som har levd. Han var ung da han kom til kongemakten, og følte seg nok overveldet av den store oppgaven som lå foran ham. Da han av Herren fikk spørsmål om hva han ønsket seg mest, ba han om et hørsomt hjerte til å dømme sitt folk med visdom. Denne klokskap fikk han i sannhet. Bibelen sier at han var visere enn alle Østens barn og alle egypterne, ja han var visere enn alle mennesker. 1Kong 4:30-31.

Les videre »