Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Moldova

Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Kan Gud sende vekkelse i dag?

Paulus og Silas i Filippi I Apostlenes gjerninger kapittel 16 leser vi om Paulus og Silas som forkynner evangeliet for første gang i Filippi. Paulus hadde i et syn sett en makedonier som bønnfalt ham om å komme over til Makedonia og hjelpe dem. Paulus og Silas prøvde straks etter at de hadde sett synet, å komme til disse menneskene som var i nød og trang hjelp. Den hellige uro som fylte disse Herrens vitner, har mye å si oss i dag. Vår tid er en travel tid, vi haster fra det ene til det andre. Det er på mange

Les videre »

Det hellige samfunn

Det finnes etter Bibelen bare én Guds menighet, og den er sammensatt av frelste syndere i alle aldre. Det er ikke én menighet bare av unge mennesker, og en annen av bare eldre. De yngre og eldre utfyller hverandre. De unge trenger de eldres erfaring og tilrettesettelse, mens de eldre trenger de unges pågangsmot. En sunn og fremtidsrettet forsamling finnes der unge og eldre samles til andakt og bønn. De unge og barna trenger akkurat den samme åndelige mat som de eldre. Det står at «de åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk.»

Les videre »

Kan Gud sende vekkelse i dag?

Paulus og Silas i Filippi I Apostlenes gjerninger kapittel 16 leser vi om Paulus og Silas som forkynner evangeliet for første gang i Filippi. Paulus hadde i et syn sett en makedonier som bønnfalt ham om å komme over til Makedonia og hjelpe dem. Paulus og Silas prøvde straks etter at de hadde sett synet, å komme til disse menneskene som var i nød og trang hjelp. Den hellige uro som fylte disse Herrens vitner, har mye å si oss i dag. Vår tid er en travel tid, vi haster fra det ene til det andre. Det er på mange

Les videre »

Det hellige samfunn

Det finnes etter Bibelen bare én Guds menighet, og den er sammensatt av frelste syndere i alle aldre. Det er ikke én menighet bare av unge mennesker, og en annen av bare eldre. De yngre og eldre utfyller hverandre. De unge trenger de eldres erfaring og tilrettesettelse, mens de eldre trenger de unges pågangsmot. En sunn og fremtidsrettet forsamling finnes der unge og eldre samles til andakt og bønn. De unge og barna trenger akkurat den samme åndelige mat som de eldre. Det står at «de åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk.»

Les videre »