Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Moldova

Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Redninga kjem frå himmelen!

Redninga kjem frå himmelen!Av Dag Rune Lid I 2. Kongebok 6 står det ei forteljing om Elisa og tenaren hans, som har vorte til oppmuntring for himmelvand-rarar opp gjennom historia. Kongen i Syria har omringa byen. Då tenaren til profeten kjem ut om morgonen og får sjå det, ropar han: «Å, meister, kva skal vi gjera?» Frå menneskeleg synsstad såg det håplaust ut – dei var omringa av fienden på alle kantar. Vi er omringa av fiendenDet kan opplevast slik i dag også for gudsbarnet, når verdsleggjeringa grip både folket og dei kristne, og «fienden» kjem i bispekjole. Og ikkje

Les videre »

Matofrene i Det Gamle Testamentet(2)

Matofferet – et helligjørelsesoffer Matofferet (3Mos 2 + 6:7-17) er et gave-offer, et ublodig offer. Selve ordet for matoffer betyr gave. Det samme ordet brukes også om skatt i betydningen avgift til kongen. Tienden er å regne for en slik gave eller skatt. Matofferet ble båret fram sammen med brennofferet. Det gjaldt blant annet det stadige matofferet som prestene bar fram hver morgen og kveld. Matofferets deler Fint mel, ristet korn eller kaker laget av dette hørte med i ethvert matoffer. Olje (helst olivenolje) og virak (røkelse) hørte også med ved matofferet, bortsett fra når offeret var knyttet til synd

Les videre »

Redninga kjem frå himmelen!

Redninga kjem frå himmelen!Av Dag Rune Lid I 2. Kongebok 6 står det ei forteljing om Elisa og tenaren hans, som har vorte til oppmuntring for himmelvand-rarar opp gjennom historia. Kongen i Syria har omringa byen. Då tenaren til profeten kjem ut om morgonen og får sjå det, ropar han: «Å, meister, kva skal vi gjera?» Frå menneskeleg synsstad såg det håplaust ut – dei var omringa av fienden på alle kantar. Vi er omringa av fiendenDet kan opplevast slik i dag også for gudsbarnet, når verdsleggjeringa grip både folket og dei kristne, og «fienden» kjem i bispekjole. Og ikkje

Les videre »

Matofrene i Det Gamle Testamentet(2)

Matofferet – et helligjørelsesoffer Matofferet (3Mos 2 + 6:7-17) er et gave-offer, et ublodig offer. Selve ordet for matoffer betyr gave. Det samme ordet brukes også om skatt i betydningen avgift til kongen. Tienden er å regne for en slik gave eller skatt. Matofferet ble båret fram sammen med brennofferet. Det gjaldt blant annet det stadige matofferet som prestene bar fram hver morgen og kveld. Matofferets deler Fint mel, ristet korn eller kaker laget av dette hørte med i ethvert matoffer. Olje (helst olivenolje) og virak (røkelse) hørte også med ved matofferet, bortsett fra når offeret var knyttet til synd

Les videre »