Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Moldova

Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Den døde tro

Den døde troAv Johan Arndt Ingen kan komme til Gud uten ved en virkelig omvendelse fra synden og ved en levende tro på Herren. «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt.» Kristi hellige blod er det eneste legemiddel mot synden; men dcn beste medisin kan ikke hjelpe noe, hvis den syke ikke holder seg borte fra det som skader ham. Kristi død og blod gagner ikke den noe som vil leve i sine synder. Hvorledes kunne synden forlates den som ikke hater det onde, men har sin lyst i det og vil leve i

Les videre »

Ofrene i Det gamle testamente (3)

Ofrene i Det gamle testamente (3)Fredsofferet – de helliges samfunnAv Per Bergene Holm Fredsofferet leser vi om i 3Mos kap. 3 og kap. 7:11-38. Det består både av blodige og ublodige bestanddeler og kalles ofte bare slaktoffer. Fredsofferets delerBlodet av slaktofferet ble sprengt på alteret og fettet ble brent som et ildoffer oppå brennofferet. Brystet av slaktofferet skulle tilhøre alle prestene, det høyre låret tilfalt den presten som stod for ofringen. Takk- eller lovprisningsofferet (det ublodige fredsoffer) er et matoffer med tre slags usyrede kaker med olje, pluss syrede kaker. En av hver kake tilfalt presten som ofret. Resten av

Les videre »

Den døde tro

Den døde troAv Johan Arndt Ingen kan komme til Gud uten ved en virkelig omvendelse fra synden og ved en levende tro på Herren. «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt.» Kristi hellige blod er det eneste legemiddel mot synden; men dcn beste medisin kan ikke hjelpe noe, hvis den syke ikke holder seg borte fra det som skader ham. Kristi død og blod gagner ikke den noe som vil leve i sine synder. Hvorledes kunne synden forlates den som ikke hater det onde, men har sin lyst i det og vil leve i

Les videre »

Ofrene i Det gamle testamente (3)

Ofrene i Det gamle testamente (3)Fredsofferet – de helliges samfunnAv Per Bergene Holm Fredsofferet leser vi om i 3Mos kap. 3 og kap. 7:11-38. Det består både av blodige og ublodige bestanddeler og kalles ofte bare slaktoffer. Fredsofferets delerBlodet av slaktofferet ble sprengt på alteret og fettet ble brent som et ildoffer oppå brennofferet. Brystet av slaktofferet skulle tilhøre alle prestene, det høyre låret tilfalt den presten som stod for ofringen. Takk- eller lovprisningsofferet (det ublodige fredsoffer) er et matoffer med tre slags usyrede kaker med olje, pluss syrede kaker. En av hver kake tilfalt presten som ofret. Resten av

Les videre »