Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Lov og Evangelium

Fra trelldom til frihet

Intervju med Carmen Ascarrunz av Dag Rune Lid Jeg hadde lest Bibelen tre ganger, fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring, men alltid så jeg bare

Les videre »
Lov og Evangelium

Kom Jesus Kristus i hu

Kjære venner, kristne brødre og søstre. Denne våren hadde Natalia og jeg gleden av å besøke Norge og møte mange av dere. For oss vil

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Ørkenen er Guds høyskole

Ørkenen er Guds høyskoleAv Olaf Klavenæs Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder? Høys 3:6 Hvem er det som taler her? Det må være et himmelsk kor. Her tales det om bruden. Hvem er hun? Ja, «hvem er hun som stråler fram som morgenrøden, fager som månen, ren som solen, skremmende som hærskarer med sine banner?» (Høys 6:10) Det er en synder som er renset i Jesu blod. Hun kommer opp fra ørkenen, står det. Er templet flyttet til ørkenen? Det rette tempel der det er sann tilbedelse,

Les videre »

Den fagreste blomst

Den fagreste blomst Et ydmykt sinn er den fagreste blomst som kan slå rot i vår hjertejord. Av alle kristelige dyder, er det den som bærer mest himmelsk duft med seg. Et særmerke ved den ydmyke er at han med glede kan tjene og lide der hvor ingen ser ham. Han banker ikke på andres dør etter medynk og ros. Han kan bli satt på det høyeste æresete og likevel være som om ikke noe stort hadde hendt ham. Han kan stige ned igjen til spott og vanære, og fremdeles være den samme. Har han gjort noen urett, så ber

Les videre »

Ørkenen er Guds høyskole

Ørkenen er Guds høyskoleAv Olaf Klavenæs Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder? Høys 3:6 Hvem er det som taler her? Det må være et himmelsk kor. Her tales det om bruden. Hvem er hun? Ja, «hvem er hun som stråler fram som morgenrøden, fager som månen, ren som solen, skremmende som hærskarer med sine banner?» (Høys 6:10) Det er en synder som er renset i Jesu blod. Hun kommer opp fra ørkenen, står det. Er templet flyttet til ørkenen? Det rette tempel der det er sann tilbedelse,

Les videre »

Den fagreste blomst

Den fagreste blomst Et ydmykt sinn er den fagreste blomst som kan slå rot i vår hjertejord. Av alle kristelige dyder, er det den som bærer mest himmelsk duft med seg. Et særmerke ved den ydmyke er at han med glede kan tjene og lide der hvor ingen ser ham. Han banker ikke på andres dør etter medynk og ros. Han kan bli satt på det høyeste æresete og likevel være som om ikke noe stort hadde hendt ham. Han kan stige ned igjen til spott og vanære, og fremdeles være den samme. Har han gjort noen urett, så ber

Les videre »