Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Moldova

Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Dere menn: Elsk deres hustruer

Dere menn: Elsk deres hustruerAv Per Bergene Holm (Ef 5:25) Ekteskapet – et paradis som angripesLa oss først si litt om ekteskapet. Ekteskapet ble innstiftet i et paradis, og skulle i seg selv også være et paradis. Det var Guds tanke med ekteskapet. Vi hører hvordan Adam jubler av glede når han får se Eva. «Endelig,» sier han. Han hadde funnet seg en livsledsagerske som svarte til ham, som utfylte ham selv og skulle stå ved hans side og være ham til hjelp og støtte. Et annet menneske som han kunne snakke med, ha fortrolighet med, kjenne og dele alt

Les videre »

Frelsen er i Kristus!

Frelsen er i Kristus!Av Ubaldo Marca, Peru Ubaldo Marca er evangelist i Peru. «Frelsen oppnås ikke gjennom lovens oppfyllelse. Loven er gitt for å vise meg min synd. Hvis ikke loven sier: Du skal ikke lyve; så ble ikke løgnen synd for meg. Men nå dømmer loven meg som synder (Rom 7:7) – og jeg må fly til Kristus! Hos ham får jeg frelsen uforskyldt, – gratis! Slik er det blitt for meg. Loven viser meg min synd. Den skaper gråt og smerte i mitt hjerte. Synden er noe fryktelig, en fornærmelse mot Gud. Ja, loven gjør synden alvorlig og

Les videre »

Dere menn: Elsk deres hustruer

Dere menn: Elsk deres hustruerAv Per Bergene Holm (Ef 5:25) Ekteskapet – et paradis som angripesLa oss først si litt om ekteskapet. Ekteskapet ble innstiftet i et paradis, og skulle i seg selv også være et paradis. Det var Guds tanke med ekteskapet. Vi hører hvordan Adam jubler av glede når han får se Eva. «Endelig,» sier han. Han hadde funnet seg en livsledsagerske som svarte til ham, som utfylte ham selv og skulle stå ved hans side og være ham til hjelp og støtte. Et annet menneske som han kunne snakke med, ha fortrolighet med, kjenne og dele alt

Les videre »

Frelsen er i Kristus!

Frelsen er i Kristus!Av Ubaldo Marca, Peru Ubaldo Marca er evangelist i Peru. «Frelsen oppnås ikke gjennom lovens oppfyllelse. Loven er gitt for å vise meg min synd. Hvis ikke loven sier: Du skal ikke lyve; så ble ikke løgnen synd for meg. Men nå dømmer loven meg som synder (Rom 7:7) – og jeg må fly til Kristus! Hos ham får jeg frelsen uforskyldt, – gratis! Slik er det blitt for meg. Loven viser meg min synd. Den skaper gråt og smerte i mitt hjerte. Synden er noe fryktelig, en fornærmelse mot Gud. Ja, loven gjør synden alvorlig og

Les videre »