Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Moldova

Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

«Kvinnens ætt»

«Kvinnens ætt»Av Per Bergene Holm På syndefallets dag gav Herren de første mennesker et løfte: Kvinnens ætt (avkom, sæd, frø) skal knuse slangens hode. (1Mos 3:15) Det er et underlig uttrykk, for det vanlige i Skriften er å kalle ethvert barn som blir født for mannens ætt eller mannens barn. Når det da er tale om «kvinnens ætt», så er det altså tale om en som på særlig vis, mer enn ellers, må være kvinnens barn. Nedover i Det gamle testamente så møter vi så ved flere anledninger kvinner som ikke fikk barn på naturlig vis. Den første er Sara.

Les videre »

Hva er da evangeliet?

Hva er da evangeliet?Av Øivind Andersen Det er budskapet om et stort plassbytte. Guds Sønn kom i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi var ham! «Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham.» (2Kor 5:21) Jesus ble gjort til det som du og jeg er. Han var syndfri, men ble gjort til synd for oss. I stedet skal vi få bli regnet for det som han er.

Les videre »

«Kvinnens ætt»

«Kvinnens ætt»Av Per Bergene Holm På syndefallets dag gav Herren de første mennesker et løfte: Kvinnens ætt (avkom, sæd, frø) skal knuse slangens hode. (1Mos 3:15) Det er et underlig uttrykk, for det vanlige i Skriften er å kalle ethvert barn som blir født for mannens ætt eller mannens barn. Når det da er tale om «kvinnens ætt», så er det altså tale om en som på særlig vis, mer enn ellers, må være kvinnens barn. Nedover i Det gamle testamente så møter vi så ved flere anledninger kvinner som ikke fikk barn på naturlig vis. Den første er Sara.

Les videre »

Hva er da evangeliet?

Hva er da evangeliet?Av Øivind Andersen Det er budskapet om et stort plassbytte. Guds Sønn kom i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi var ham! «Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham.» (2Kor 5:21) Jesus ble gjort til det som du og jeg er. Han var syndfri, men ble gjort til synd for oss. I stedet skal vi få bli regnet for det som han er.

Les videre »