Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Moldova

Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Lammet og blodet

Lammet og blodetAv Olaf Klavenæs Frelsen fra Egypt er det grunnleggende i Israels historie, fra den dagen begynte en ny tidsregnnig. Israel blir å regne som Guds eiendomsfolk. I 5M 7:6-8 leser vi: «For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget

Les videre »

«Konservativ kristendom»

«Konservativ kristendom»Av Jon Espeland Konservativ kristendom» har i flere generasjoner vært selve hedersbetegnelsen blant bedehusfolket i Norge. Det er jo så mange som har smykket seg med kristennavnet, men vi har kalt oss «konservative kristne», og med det har vi villet understreke at vi er bibeltro og at vi tar det alvorlig med vår kristendom. Opp gjennom årene har jeg truffet mange som har omtalt seg selv som konservative kristne. Men jeg har merket meg at det blir sjeldnere å treffe slike etter hvert. Hedersbetegnelsen er blitt belastende for mange, en merkelapp de kvier seg for. De konservative kristne blir

Les videre »

Lammet og blodet

Lammet og blodetAv Olaf Klavenæs Frelsen fra Egypt er det grunnleggende i Israels historie, fra den dagen begynte en ny tidsregnnig. Israel blir å regne som Guds eiendomsfolk. I 5M 7:6-8 leser vi: «For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget

Les videre »

«Konservativ kristendom»

«Konservativ kristendom»Av Jon Espeland Konservativ kristendom» har i flere generasjoner vært selve hedersbetegnelsen blant bedehusfolket i Norge. Det er jo så mange som har smykket seg med kristennavnet, men vi har kalt oss «konservative kristne», og med det har vi villet understreke at vi er bibeltro og at vi tar det alvorlig med vår kristendom. Opp gjennom årene har jeg truffet mange som har omtalt seg selv som konservative kristne. Men jeg har merket meg at det blir sjeldnere å treffe slike etter hvert. Hedersbetegnelsen er blitt belastende for mange, en merkelapp de kvier seg for. De konservative kristne blir

Les videre »