Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Moldova

Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Mitt besøk til bibelkurset i 1999

Av nåde alt jeg får Hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår Av legen Jesus Krist. Dette verset tona for meg i mange dagar etter at eg kom heim att frå Fossnes. Me var fem damer frå bygdene her i Hardanger som tok i veg til Fossnes på bibelkurs 22.-26. november 1999 Me fylgde Haukeli-ekspressen og det var riktig bra. Då me kom fram til Sem sundagskvelden 21. nov. stod Torunn Fossdal og tok mot oss. Dei to minste borna hadde ho med i bilen. Det var i alt ti personar som var innmelde på kurset.

Les videre »

Kan henda Herren gjer noko for oss! (Del 1)

Kan henda Herren gjer noko for oss! (Del 1)Av Dag Rune Lid Så sa Jonatan til våpensveinen: Kom, lat oss gå over til forposten åt desse uomskorne! Kan henda Herren gjer noko for oss. Ingen ting hindrar Herren frå å frelsa, anten det er ved mange eller ved få. Våpensveinen svara han: Gjer alt du har i tankar! Gå berre du! Eg skal fylgja deg kvar du vil. 1Sam 14:6-7 Les gjerne heile kap. 13 og 14. Der får me sjå inn i ei vanskeleg tid i Israel. I kapitla foran les me at profeten Samuel er blitt gamal, og

Les videre »

Mitt besøk til bibelkurset i 1999

Av nåde alt jeg får Hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår Av legen Jesus Krist. Dette verset tona for meg i mange dagar etter at eg kom heim att frå Fossnes. Me var fem damer frå bygdene her i Hardanger som tok i veg til Fossnes på bibelkurs 22.-26. november 1999 Me fylgde Haukeli-ekspressen og det var riktig bra. Då me kom fram til Sem sundagskvelden 21. nov. stod Torunn Fossdal og tok mot oss. Dei to minste borna hadde ho med i bilen. Det var i alt ti personar som var innmelde på kurset.

Les videre »

Kan henda Herren gjer noko for oss! (Del 1)

Kan henda Herren gjer noko for oss! (Del 1)Av Dag Rune Lid Så sa Jonatan til våpensveinen: Kom, lat oss gå over til forposten åt desse uomskorne! Kan henda Herren gjer noko for oss. Ingen ting hindrar Herren frå å frelsa, anten det er ved mange eller ved få. Våpensveinen svara han: Gjer alt du har i tankar! Gå berre du! Eg skal fylgja deg kvar du vil. 1Sam 14:6-7 Les gjerne heile kap. 13 og 14. Der får me sjå inn i ei vanskeleg tid i Israel. I kapitla foran les me at profeten Samuel er blitt gamal, og

Les videre »