Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 

Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.
 
I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.

Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Moldova

Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Kong David og barneoppdragelse

Kong David og barneoppdragelseAv Jon Espeland I forrige nummer av «Lov og Evangelium» hadde bibelskolelærer Per Bergene Holm en artikkel hvor han blant annet nevnte at kong David sviktet i barneoppdragelsen Vi har fått spørsmål om dette er riktig og om ikke dette er å sette kongen, profeten og gudsmannen David i et negativt lys som det ikke er dekning for i Skriften? Det vil vi gjerne svare på. Når det gjelder svikt i barneoppdragelsen, blir gjerne presten Eli nevnt som et eksempel. Og det er ganske riktig! Herren sier om ham at «du ærer dine sønner mer enn meg»

Les videre »

Det er Den Hellige Ånds gjerning!

Det er Den Hellige Ånds gjerning!Pinsebetraktning av Olav Valen-Sendstad I vår barnelærdom lærte vi i Luthers forklaring til den 3. artikkel: «Jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft, kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men det er Den Hellige Ånds gjerning.» I de ordene er sagt hele hemmeligheten med pinseunderet og Guds Hellige Ånd. Da Faderen sendte Sønnen i kjød til verden – for å bli et menneske som vi, for å leve vårt liv, bære vår synd, fullføre vår forsoning med Gud og legge grunn til et nytt liv for oss

Les videre »

Kong David og barneoppdragelse

Kong David og barneoppdragelseAv Jon Espeland I forrige nummer av «Lov og Evangelium» hadde bibelskolelærer Per Bergene Holm en artikkel hvor han blant annet nevnte at kong David sviktet i barneoppdragelsen Vi har fått spørsmål om dette er riktig og om ikke dette er å sette kongen, profeten og gudsmannen David i et negativt lys som det ikke er dekning for i Skriften? Det vil vi gjerne svare på. Når det gjelder svikt i barneoppdragelsen, blir gjerne presten Eli nevnt som et eksempel. Og det er ganske riktig! Herren sier om ham at «du ærer dine sønner mer enn meg»

Les videre »

Det er Den Hellige Ånds gjerning!

Det er Den Hellige Ånds gjerning!Pinsebetraktning av Olav Valen-Sendstad I vår barnelærdom lærte vi i Luthers forklaring til den 3. artikkel: «Jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft, kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men det er Den Hellige Ånds gjerning.» I de ordene er sagt hele hemmeligheten med pinseunderet og Guds Hellige Ånd. Da Faderen sendte Sønnen i kjød til verden – for å bli et menneske som vi, for å leve vårt liv, bære vår synd, fullføre vår forsoning med Gud og legge grunn til et nytt liv for oss

Les videre »