Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Kontakt

KontaktMediakontakt

Per Bergene Holm, Holm, 3282 Kvelde, mob: 99 50 90 60, e-post: pbholm(a)online.no*

 

Formann i Landsstyret i NLL
Reidar Heian, Elvestadveien 175, 3158 Andebu, tlf. 33 44 14 19, mob: 41 49 55 26, e-post: reidunar_heia(a)hotmail.com*

 

Sekretær for NLL
Konrad Fjell, Laskengrenda 44, 3221 Sandefjord, mob: 91 51 00 64, e-post: konrad.fjell(a)gmail.com*

 

Redaktør og formann i redaksjonsrådet for Lov og Evangelium
Ingar Gangås, Følstadvegen 135, 7690 Mosvik, mob: 90 15 12 34, e-post: ingar.gangas(a)live.no*

 

Rektor for Bibelskolen Fossnes
Per Bergene Holm (kontaktinfo: se ovenfor)
Besøksadresse Bibelskolen på Fossnes: Fossnesveien 13B, 3160 Stokke

 

Kontaktperson for reiserutene
Konrad Fjell (kontaktinfo: se ovenfor)

 

Kontaktperson for ytremisjonsarbeidet i Moldova
Per Bergene Holm (kontaktinfo: se ovenfor)

 

Kontaktperson for ytremisjonsarbeidet i Bolivia og Peru
Ingar Gangås (kontaktinfo: se ovenfor)

 

Redaksjonskomité websidene
Konrad Fjell (ansvarlig redaktør)
Marie Louise Björn
Ole Martin Brennsæter
Asbjørn Fossli
Per Olav Kapstad
Dag Rune Lid

Kasserer i NLL
Kasserer: Fossnesveien 13 B, 3160 Stokke, tlf: 33 33 89 01, fossnes.kontor(a)gmail.com*

 

Abonnentregisteret for bladet Lov og Evangelium
Fredrik Heian, Daleneveien 175, 3158 Andebu, e-post: fredrik_heian(a)hotmail.com*


Landsstyret i NLL

Reidar Heian
(formann), kontaktinfo: se ovenfor

Fredrik Thorbjørnsen (nestformann), Hemsgata 54, 3242 Sandefjord, tlf: 90 59 57 49, e-post: fredrtho(a)online.no*
Dag Rune Lid, Furuflaten 30, 5600 Norheimsund, drlid(a)online.no
Jan Ove Heggdal (referent), Smimovegen 2B, 7822 Bangsund, tlf: 74 40 74 54, mob: 94 89 14 75, e-post: joheggdal(a)gmail.com*
Magnus Samdal, Andebuveien 673, 3158 Andebu, mob: 46 76 95 35, e-post: magsamdal(a)gmail.com*
Atle Barkve (1. varamann og sekretær i Landsstyret), Håbakken 12, 4355 Kvernaland, mob: 97 66 53 69, e-post: atle.barkve(a)klepp.kommune.no*
Sekretær for NLL Konrad Fjell møter fast i Landsstyret.

For de som ønsker å støtte arbeidet økonomisk kan gaver sendes til:


Kontonummer:

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon
v/ kasserer: Reidun Asdahl
Fossnesveien 13B, 3160 Stokke

- norsk bankgiro: 3000 22 26193


- svensk postgiro:
178 84 80-0


- dansk bankkonto:
4665  10639360

- dansk girokonto: 10639360.

Ved bruk av dansk nettbank må en huske at påføre bankens registreringsnummer 4665.
Ved betaling via dansk giroblankett  er der kun bruk for det 8-sifrede kontonummeret.

*) I stedet for å bruke tegnet “@” i e-postadressen, har vi valgt å forkle adressene med uttrykket “(a)”. Dette for å beskytte adressene mot automatisert søking på nettsider etter gyldige e-postadresser for siden å misbruke disse. Når du skal sende e-post, er det altså bare å bytte ut med riktig tegn. Lykke til!