Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2018 - Nr 05

loe_forsideMai-nummeret av L&E

 

Bladet i PDF: 
Lov og Evangelium 2018 - Nr 05

 

Artikkeloversikt  
Kjærlighet som utøses
Asbjørn Aavik

Pinsefestens dag

Ingar Gangås

Na’aman blir helbredet

Asbjørn Fossli
Når gudsdyrkelsen blir avgudsdyrkelse
Karl Notøy
Rosen mellom torner (3)

Niels Aage Barfoed

I begynnelsen Lars Fossdal
En virkningsfull preken

Gerhard Haaland

Hva er loven? Øivind Andersen