Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2018 - Nr 03

loe_forsideMars-nummeret av L&E

 

Bladet i PDF: 
Lov og Evangelium 2018 - Nr 03

 

Artikkeloversikt  
Korset er seierens symbol
Ingar Gangås

I lyset av korset skal du aldri fare vill

Reidar Heian

Jesus, Lasarus og Guds veier

Asbjørn Fossli
Maria salver Jesus
Per Bergene Holm
Det niende og tiende bud

Martin Luther

Han frelste oss Ragnar Opstad
Rosen mellom torner (1)

Nils Aage Barfoed

En oppstanden og levende frelser Mia Hallesby