Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2012 - Nr 07

loe_forside

Pilegrimen
I boken «En Pilegrims vandring», skildrer John Bunyan kampen mot sjelefienden. Med list vil den arge motstander hindre Guds barn i å nå himmelen. Før Bunyan skrev denne boken hadde han kjent den fryktelige straffedom som Gud uttaler over alle som har begått den utilgivelige synd. Han lå bokstavelig foran helvetets port.

Da fikk han hjelp av Martin Luthers fortolkning av Galaterbrevet. Der fant han nettopp den tilsvarende opplevelse til den han selv hadde hatt. Og han fikk hjelp. Det er ikke underlig at Luther ble til trøst for Bunyan. De to hadde den samme opplevelse av sjelefiendens makt og listighet. For begge var det bare ett våpen som kunne overvinne den onde. Det var Guds ord.

Kristen får høre at det var forgjeves å be, men likevel ber han: «Herre! Satan forteller meg at hverken din nåde eller Kristi blod er nok til å frelse min sjel. Herre, jeg vil med glede ære deg ved å tro at du både vil og kan». Han væpnet seg med Guds ord som rustning. Gudsfryktens vei kan kjennes smal og kronglete, men den fører sikkert fram til himmelen. Stans opp og undersøk om du er kommet inn på veien! Ifør deg så rustningen – Guds ord – og du skal seire! Fyll deg med det gode slik at ugresset ikke tar overhånd og kveler «den gode sæd». 
Ingar Gangås

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2012 - Nr 07

 

Artikkeloversikt

Jesus advarer mot hykleriet

Hans Erik Nissen

Hva med lekmannslinjen?

Per Bergene Holm
Årsmøte i Lekmannsmisjonen Referent Per Olav Kapstad 

Kvifor kallar me oss kristne?

Ågot Lavik

Misjonsarbeidet i Moldova

Per Bergene Holm

«Ransak meg, Gud...»

Ragnar Opstad

Fra Arbeidsmarken

Intervju med Øivind Andersen

Rustningen og seiersmerket

Barnestykke av Johannes Thorvaldsen

Ta på Guds rustning! 

Dag Rune Lid

Et stort møte jeg aldri kan glemme

Reidun Heian

Den evige stad

John Bunyan