Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Historikk

Historikk

 

 

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon(NLL) ble etablert i 1963 i Sannidal i Telemark etter strid innenfor Norsk Luthersk Misjonssamband(NLM), og det første offisielle årsmøtet ble arrangert sommeren 1964 på Randaberg i Rogaland. Organisasjonen ble etablert som en sendetjeneste for å støtte økonomisk en del forkynnere som sluttet seg til NLL, og som tidligere hadde arbeidet i NLM.

 

Det er ikke skrevet så mye om tilblivelsen av NLL, og det som skjedde i for- og etterkant. Josef Tungland har skrevet et avsnitt om dette i sin biografi om Misjonsambandets tidligere generalsekretær Tormod Vågen. Videre er det nevnt noe i «Misjonssambandet 100 år» av Erik Kjebekk.

 

Det mest omfattende som er skrevet om emnet fra NLL's side er et kompendium som Samson Lid fra Norheimsund har skrevet. Kompendiet er på 139 sider og ble ferdig i 1996. Det har ikke vært utgitt som bok, men er blitt kopiert opp til dem som har hatt ønske om å få innblikk i hva som skjedde rent historisk. Helt til slutt i dette kompendiet står det også om normaliseringsmøtet mellom personar fra hovedstyret i NLM og landsstyret NLL i Grensen 19 november 1994.

 

På dette møtet ble det understreket at en nå ønsket å legge striden mellom NLM og NLL bak og normalisere forholdet mellom organiasjonene. Hovedstyret i NLM, ved generalsekretæren, sendte i etterkant av dette møtet ut et hyrdebrev til alle sine kretser hvor de mante til normalisering og et avslappet forhold til NLL. Fra ledelsen i NLL er det også gitt uttrykk for takknemlighet for at en nå kan ha et avslappet og normalisert forhold mellom de to organisasjonene.

 

Samson Lid ønsket ikke noen videre publisitet om det han hadde skrevet, men gav sin tilslutning til at den ble lagt ut på Lekmannsmisjonen sine websider. Samson Lid døde i august 2000.

 

Kompendiet er delt i 2 deler. Første hoveddel omhandler 50- og 60-årene, annen hoveddel tar for seg årene frem mot vår tid. Samson Lid skriver først om hvordan han selv kom igjennom til liv i Gud, og tar deretter for seg det som skjedde og belegger dette med en del korspondanse i saken. Til slutt analyserer han den utviklingen som har skjedd de siste årene. Klikk på PDF-en nederst for å lese kompendiet til Samson Lid.

 

NLL har i dag egen bibelskole på Fossnes i Vestfold, en del møtevirsksomhet ulike steder i Norge, og ytremisjonsarbeid i Moldova. 

 

 

pdf_buttonNLL kompediet av Samson Lid

 

    Formålet er å bære evangeliet ut til vårt
  folk og til hedningene.