Sør-Amerika

NLL driver litteraturarbeid gjennom det kristne forlaget «Såmannen», med kontorer og egne ansatte både i Bolivia og Peru. Disse to kontorene fungerer som «lutherske sentre», der folk kan komme til samtale, få bøker og være med på faste bibelstudiekvelder.

Det utgis luthersk og roseniansk litteratur, som andaktsbøker, studiekurs, troslære- og oppbyggelsesbøker, både på spansk og stammespråket quechua. Bøkene spres hovedsakelig i Bolivia og Peru, men når også videre ut i Andesregionen, til Ecuador i nord og Argentina i sør. 
Flere bøker av blant annet Carl Fr. Wisløff, Ole Hallesby, Carl Olof Rosenius og Martin Luther har blitt trykt.

All litteratur legges ut på egen nettside: elsembradorweb.com. Der legges også Såmannens eget blad ut.

I Bolivia er arbeidet registrert som et misjonsselskap, slik at utbredelsen av litteraturen kan følges opp med forkynnelse og opplæring.
Mellom besøkene følges arbeidet opp, og drøftes manuskriptene, jevnlig på Skype her fra Norge. I tillegg til ønske om å nå ut til nye og nådde områder, er siktemålet også å være en tjener for andre menigheter.
Kontaktpersoner for misjonsarbeidet er Marit og Ingar Gangås.


Mer informasjon om Sør-Amerika finner du her. 

Moldova

NLL har god kontakt med Den evangelisk-lutherske kirken i Moldova (ELCRM),  gjennom ekteparet Vladimir og Natalia Moser i Chisinau. De arbeider utrettelig med det ene for øyet; at Guds Ord kan bli forkynt slik at deres landsmenn kan bli ført til tro og et sant og levende liv i Gud.

I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype.

Natalia Moser har ansvar for det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp.

Mer informasjon om arbeidet i Moldova finner du her.

Nytt fra Sør-Amerika

Nytt fra misjonsmarken

Nytt fra Moldova

Ytremisjon Sør-Amerika

Nytt fra Sør-Amerika

Nye vil tro Evangelist René Villegas i Bolivia forteller gledesstrålende at det er seks nye, tre ektepar, som nå får opplæring i den kristne tro.

Les videre »
Ytremisjon Moldova

Bibelseminar i Moldova

Siste helgen i juni var det bibelseminar i den Lutherske kirken i Moldova. Seminaret fant sted i Kamenka og talere var Per Bergene Holm og

Les videre »

Tanker etter en Moldovatur

Moldova ligger mellom Romania og Ukraina, nær Svartehavet. Det fattige landet er blant de minste i Europa. Norge er 11 ganger større. Landområdet Transnistria i

Les videre »

Misjonskallet og ytremisjon

Kirke og radiostudio i Peru – 1999

Kirke og radiostudio i Peru Av Jon Espeland Først av alt har vi trang til å takke alle dere som har vært med å gi til nytt kirkebygg og radiostudio i Arequipa! Det er to årsaker til at det har trukket ut med byggingen. Den ene var kirketomtens beliggenhet, den andre et behov for å legge radiostudio til et mer sentralt strøk av storbyen Arequipa. Det viste seg etterhvert at den gamle kirketomten var vanskelig å finne for ukjente. For det første lå den i en bakgate, og dertil langt fra nærmeste bussholdeplass. Derfor vokste det fram et ønske om

Les videre »

Blodets bånd

Blodets båndAv Jon Espeland I forrige måned satt jeg i Arequipa og snakket med Ubaldo Marca, en av våre nasjonale evangelister. Vi samtalte om åndelige erfaringer i kristenlivet. Ubaldo ble en kristen på begynnelsen av nitti-tallet. Han ble med kona si på et evangelisk møte, men hadde «prøvd» evangelisk kristendom før og mente at det ikke var noe for ham. Men han ble grepet av en sangtekst om frelsen i Kristus og bestemte seg for å bli en kristen. Selv ble jeg kjent med Ubaldo en tid etter dette. Han var aktivt med i vitnetjenesten og vitnet for andre om

Les videre »

Kirke og radiostudio i Peru – 1999

Kirke og radiostudio i Peru Av Jon Espeland Først av alt har vi trang til å takke alle dere som har vært med å gi til nytt kirkebygg og radiostudio i Arequipa! Det er to årsaker til at det har trukket ut med byggingen. Den ene var kirketomtens beliggenhet, den andre et behov for å legge radiostudio til et mer sentralt strøk av storbyen Arequipa. Det viste seg etterhvert at den gamle kirketomten var vanskelig å finne for ukjente. For det første lå den i en bakgate, og dertil langt fra nærmeste bussholdeplass. Derfor vokste det fram et ønske om

Les videre »

Blodets bånd

Blodets båndAv Jon Espeland I forrige måned satt jeg i Arequipa og snakket med Ubaldo Marca, en av våre nasjonale evangelister. Vi samtalte om åndelige erfaringer i kristenlivet. Ubaldo ble en kristen på begynnelsen av nitti-tallet. Han ble med kona si på et evangelisk møte, men hadde «prøvd» evangelisk kristendom før og mente at det ikke var noe for ham. Men han ble grepet av en sangtekst om frelsen i Kristus og bestemte seg for å bli en kristen. Selv ble jeg kjent med Ubaldo en tid etter dette. Han var aktivt med i vitnetjenesten og vitnet for andre om

Les videre »