Barnebladet Nøkkelen

Barnebladet Nøkkelen ble etablert høsten 2018, og første blad ble utgitt i januar 2019. Nøkkelen er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser!

Les mer informasjon om bladet her. 

Nedenfor finner du de tre første utgavene av barnebladet Nøkkelen. 

Januar 2019
Februar 2019
Mars 2019