Bibelhelg på Solgry

Velkommen til bibelhelg på Solgry 27. – 29. september! Talere som skal være med denne helgen er Lorents Nord-Varhaug og Martin Fjære.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra Laberget

Årets stevne på Laberget var lagt til første helga i august, 1.-4. august. Vi fikk noen fine dager med godt vær, og noen prøvde seg både på fotballbanen og i kajakk i noen ledige stunder. Men det viktigste er jo å kunne samles om Guds Ord, og det var god oppslutning på møtene. Så får vår bønn være at vi

Les videre »
Indremisjon

Sommersamling i Lekmannsmisjonen

Fra 10. – 14. juli arrangerte Lekmannsmisjonen sin årlig hovedsamling på Bibelskolen på Fossnes. Gunnar Nilsson fra Nybro i Sverige var med som hovedtaler, sammen med John Peder Samdal. I tillegg var det seminar om sjelesorg ved Sigbjørn Agnalt, og flere andre tok også del.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Israel skal bli frelst

Jeg sier da: Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. (Rom 11:11) Israel snublet ikke for å falle. De falt altså ikke med den hensikt at de skulle gå fortapt. Herren frister ikke sin utvalgte til å si nei, fordi han egentlig hele tiden ville ha en annen. Han er ikke slik. Ved jødenes fall er frelsen kommet til folkeslagene. Dette skjedde

Les videre »

Å arbeide for Gud

Å arbeide for Gud er ikke bare å forkynne Guds ord, reise ut som misjonær eller drive foreningsarbeid. Alt det arbeid vi gjør, er arbeid for Gud når vi er hans barn. På en gravstein i England sto det: «Her hviler John Smith, som i 40 år har laget sko til Guds ære i denne by». Han arbeidet for Gud hver dag i verkstedet sitt. Folk merker det nok, hvis vi gjør et arbeid så godt at det er til

Les videre »

Kalt til å følge Jesus

Jesus kaller bare dem til tjeneste som er kommet til tro på ham. Da han kalte disiplene til å vandre sammen med seg på heltid, hadde de allerede møtt Jesus til frelse. Det ser ut til at de først hadde vært disipler av Johannes døperen (Joh 1:35). Etter at Jesus var flyttet fra Nasaret til Kapernaum, begynte han å kalle disipler til sin spesielle gjerning. Tidligere hadde de vært med Jesus uten å forlate sitt jordiske yrke. Det står om

Les videre »

Månedens andakt

Herrens forløsning

«…Jeg er Herren, og jeg vil føre eder ut fra egypternes tunge byrder og utfri eder fra trælarbeidet under dem, og jeg vil forløse eder med utrakt arm og ved store straffedommer. Og jeg vil ta eder til mitt folk, og jeg vil være eders Gud, og I skal kjenne

Les videre »

Herrens forløsning

«…Jeg er Herren, og jeg vil føre eder ut fra egypternes tunge byrder og utfri eder fra trælarbeidet under dem, og jeg vil forløse eder med utrakt arm og ved store straffedommer. Og jeg vil ta eder til mitt folk, og jeg vil være eders Gud, og I skal kjenne

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Ureine lepper – reinsing frå synd

Ureine lepper – reinsing frå syndAv Lorents Nord-Varhaug I det året kong Ussia døydde, såg eg Herren sitja på ei høg, opphøgd trone, og slepet på kappa hans fylte templet. Serafar stod ikring han. Kvar av dei hadde seks venger. Med to dekte han andletet, med to dekte han føtene,

Les videre »

Siste videoopptak