Barnedag på Kongshaugen lørdag 4. november

Velkommen til barnedag på Kongshaugen lørdag 4. november fra kl. 10.00 – 15.00. Tema for barnedagen er «Salme 1 – De to veiene».

Barnedagen er for barn fra 0 år til og med 7. klasse. Barn under skolealder må ha en voksen med seg. Ta med bibel, innesko og klær for utelek i all slags vær.

P R O G R A M:
10.00 – 10.30 Felles innledning i gymsalen
10.30 – 11.15 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker*
11.15 – 12.00 Inne- og uteaktiviteter
12.00 – 13.30 Lunsj (pølser med tilbehør)
Uteleker / Fri lek
13.30 – 14.15 Herren kjenner de rettferdiges vei*
14.15 – 14.30 Vi synger sammen i gymsalen
14.30 – 15.00 Kaker, saft og kaffe

* Bibeltimer inndelt i grupper.

Fullstendig program for barnedagen finner du her.

Påmelding til Reidun Irene Fossdal innen 21. oktober
sms: 412 60 107

Vær med å be for dagen!