Program for barneleir, yngresleir og ungdomsleir 17. – 19. juni 2022

Da er programmene for barneleiren på Fossnes, yngresleiren på Kongshaugen, og ungdomsleiren på Trettenes lagt ut. Leirene vil være fra 17. – 19. juni.

Barneleir på Fossnes

For barn opp til 3. klasse (skoleåret 21/22). Barn under skolealder må ha en voksen med seg. Talere og ledere blir André Heian, John Peder Samdal, Kristine Bergene Holm, Kjersti Fjære, Reidun Irene Fossdal og Sara Heian.

Påmelding innen 3. juni! Påmeldingsskjema finner du her. Du kan også melde deg på ved å ta kontakt med André Heian på telefon 41 10 12 23.

Program for barneleiren kan du finne her. 

 

Yngresleir på Kongshaugen

Fra 4. – 7. klasse (skoleåret 21/22). Talere og ledere blir Sigurd Brennsæter, Jon Ragnar Fossdal, Lars Fossdal, Øystein Laberget og Harald Fjære.

Påmelding innen 3. juni! Påmeldingsskjema finner du her.  Du kan også melde deg på ved å ta kontakt med André Heian på telefon 41 10 12 23.

Program for yngresleiren kan du finne her.

 

Ungdomsleir på Trettenes

For de som er ferdig med 8. klasse og oppover. Talere er Dag Rune Lid og Jan Eirik Berre. Ledere er Fredrik Thorbjørnsen, Lars Fredrik Ellingsen og Asbjørn Fossli.

Påmelding innen 1. juni til Lars Fredrik Ellingsen på mob: 408 78 347. Gjerne så raskt som mulig om du vet at du skal!

Program for ungdomsleiren kan du finne her.