Forkynner- og ledersamling 28. – 30. april

Det vil bli en forkynner- og ledersamling 28 – 30. april på Bibelskolen på Fossnes. Samlingen inngår i det pågående forkynnerseminaret, men det åpnes opp på denne samlingen for alle som har forkynner- og lederoppgaver, fortrinnsvis i NLL, men det er også mulighet for andre fra andre sammenhenger om det er plass. Konrad Fjell, Finn-Widar Knutzen og Per Bergene Holm vil ha de fleste timene.

Tema som vil bli tatt opp er knyttet til ulike sider ved forsamlingsarbeidet, for eksempel nådegavehusholdningen, liturgi, barneoppdragelse, ungdomsarbeid, aktuelle problemstillinger knyttet til internett, spill og film, med mer. Endelig timeplan kommer senere, sammen med aktuell pensumlitteratur.

Det vil legges opp til god tid til samtale omkring de ulike temaene.

Overnatting og servering av mat på Fossnes for alle som kommer tilreisende. Påmelding til kontor@nll.no.