Stevne på Laberget 5. – 8. august 2021

Velkommen til stevne på Laberget. Talere i år er Asbjørn Fossli, John Peder Samdal, Sigbjørn Agnalt og Ingar Gangås.

Her finner du program for stevnet på Laberget. Påmelding til Kirsti Fjære innen 5. juli.

Vær tidlig ute med påmelding! Det fylles fort opp. Er det fullt på Laberget Leirsted, vil du bli innkvartert på Skogn Folkehøgskole (5 km unna). Beskjed om dette fås ved påmelding. Møt likevel opp på Laberget ved ankomst, der du vil få videre info. Betaling gjøres på tilsendt giro fra leirstedet eller til personalet på Laberget ved innkvartering.

Stevnet er tilrettelagt for deltakere i alle aldre. Du kan velge om du vil bo ute eller inne. Alle er hjertelig velkommen til å være med på hele samlingen eller til å komme på enkeltmøter.

Endringer kan forekomme i henhold til rådende smittesituasjon.

Smittevernveileder for NLL finner du her.