Påmelding til sommersamling på Fossnes 14. – 18. juli 2021

Velkommen til sommersamling på Fossnes! Talere i år er Ingar Gangås, Per Bergene Holm, Lars Fossdal og Lars Fredrik Ellingsen. Link til påmelding finner du lenger ned i artikkelen.

Her kan du finne årets program. Du kan enkelt melde deg på leiren her, eller ved å ta kontakt med André Heian på mobil 411 01 223. Påmeldingsfrist med stemmerett er 14. juni. 

Men Herren er i sitt hellige tempel. Vær stille for hans åsyn, all jorden!

1. Overnatting/mat. Vi oppfordrer alle som bor lokalt til å bo hjemme og ha med seg mat til sin familie for hver dag, slik at det blir færre i matsalen. Da kan vi klare å overholde avstandsreglene. De som bor i telt og campingvogn bør også oppfordres til å ha alle måltider nede på campingplassen.

2. Møtene. De som har meldt seg på hele sommersamlingen og som bor på internatet, er selvskrevne til alle møter.

Alle andre må – innen søndag før sommersamlingen starter – melde fra til påmeldingsansvarlig André Heian om hvilke møter de ønsker å delta på. For å utnytte plassen må familiene sitte sammen, pga «2-meters-regelen» som ikke gjelder personer i samme husstand. Sannsynligvis må noen sitte oppe på Ekely for å høre, eventuelt ute hvis det er fint vær.

3. Hygiene. Det blir også gjennomført nødvendige hygienske tiltak med tanke på å minske smitterisikoen

Endringer kan forekomme i henhold til rådende smittesituasjon.

Smittevernveileder for NLL finner du her.