Bibelfortellinger for barn: Syndefallet

Her kan du finne neste video fra Bibelfortellinger for barn. Temaet er «Syndefallet» og teksten er hentet fra 1. Mosebok kap 3. Første del for de minste barna er på ca 5 min, og etterpå er det sang av Unge Røster fra Namsos med sangen «Vil for synd du nåde få» (med tillatelse fra Basunen forlag). Deretter kommer det en lengre andaktsdel for de eldre barna.

«Bibelfortellinger for barn» er en ressurs spesielt rettet mot barn, barnefamilier og barnelag med bibelfortellinger på film. Eller med andre ord – en digital flanellograf. Du finner alle videoer som blir publisert i hovedmenyen, under «Ressurser» -> «Bibelfortellinger for barn». Arbeidet med digitale bibelfortellinger startet i januar 2021, og videoer vil derfor publiseres fortløpende. Planen er 1 video pr måned.

Vi vil takke Free Bible Images for at vi fritt har fått benytte materiell fra deres sider! Bak arbeidet er det en liten komite bestående av Reidun Irene Fossdal, Anna-Marie Laberget, Torunn og Lars Fossdal, og Marie Louise Björn.

La meg få høre om Jesus, Skriv i mitt hjerte hvert ord!

Vær med å be for arbeidet!