Bibelfortellinger for barn

«Bibelfortellinger for barn» er en ressurs spesielt rettet mot barn, barnefamilier og barnelag med bibelfortellinger på film. Eller med andre ord – en digital flanellograf. Du finner alle videoer som blir publisert i hovedmenyen, under «Ressurser» -> «Bibelfortellinger for barn». Arbeidet med digitale bibelfortellinger startet i januar 2021, og videoer vil derfor publiseres fortløpende. Planen er 1 video pr måned fra januar av. Her kan du se første video, temaet er Skapelsen og teksten er hentet fra 1. Mosebok kapittel 1 og 2.

Vi vil takke Free Bible Images for at vi fritt har fått benytte materiell fra deres sider! Bak arbeidet er det en liten komite bestående av Reidun Irene Fossdal, Anna-Marie Laberget, Torunn og Lars Fossdal, og Marie Louise Björn.

La meg få høre om Jesus, Skriv i mitt hjerte hvert ord!

Vær med å be for arbeidet!