Nyttårssamlinger for barn og unge

Den økende smitten får konsekvenser for den planlagte nyttårsleiren på Fossnes.

Bl.a. blir det umulig for Dan Hesselund fra Danmark å delta. Per Bergene Holm og Lars Fredrik Ellingsen tar hans møter.

I tillegg er det ikke lov til å være flere enn 50 deltakere samlet. I denne situasjonen velger vi å prioritere de unge. Det blir vanlig nyttårssamling på Fossnes for de som er i alderen 16-35 år. Småbarnsforeldre med barn under skolealder oppfordres også til å melde seg på nyttårsleiren på Fossnes. Det samme gjelder de som er over 35 år. Blir det færre påmeldte enn de 50, kan vi ta inn yngre og eldre (over 35 år) som har meldt seg på til leiren. Det reviderte programmet finner du her.

For de f.o.m. 4. klasse t.o.m. 15 år vil vi arrangere en nyttårssamling på Kongshaugen Kristne Grunnskole den 31. desember uten overnatting. Dersom det er noen mellom 16-20 år som ikke ønsker å være på Fossnes under hele leiren, men heller ønsker å delta på dagsarrangement på Kongshaugen så er det i orden. På grunn av smittevernhensyn er maksimal alder 19 år og 365 dager. Se programmet her: https://www.ungdomsleir.com/

Fristen for påmelding er 15. desember for begge arrangementene.

Vi minner om at det er IKKE ÅPNE MØTER, hverken på Fossnes eller Kongshaugen, men møtene på Fossnes blir streamet og annonsert her på hjemmesiden.

Velkommen til samlingene!