Nyttårsleir på Fossnes 29. desember – 1. januar 2021

Velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember til 1. januar! Talere som er med i år er Finn Widar Knutzen og Dan Hesselund, i tillegg blir det to samtalemøter 30. og 31. desember, henholdsvis med temaet «Det personlige gudsliv» v/Elise Fjell, og «Vær et forbilde i alt» v/Tobias Fjell. Vi håper at smittesituasjonen ikke forverres, sånn at vi kan gjennomføre nyttårsleiren også dette året.

Det vil i år være færre plasser enn vanlig til påmelding, hvilket gjør at vi trolig må foreta noen prioriteringer. Derfor er det viktig å melde seg på i god tid, også av hensyn til covid-19. Fristen for påmelding er 1. desember.

Alle som har mulighet bør bo hjemme eller ordne innkvartering privat. De som bor på Fossnes under nyttårsleiren er også påmeldt festmiddagen, og blir følgelig prioritert. Men andre som bor hjemme eller privat må gjerne melde seg på, men vi kan ikke garantere plass. Vi retter oss etter de gjeldende regler og anbefalinger fra myndighetene, så følg med på nll.no i forhold til eventuelle endringer.

Her finner du programmet for årets nyttårsleir.