Velkommen til sommersamling på Fossnes 9. – 12. juli

Programmet for sommersamlingen på Fossnes er nå klart. På grunn av den spesielle situasjonen utsettes årsmøtet til 2021, og samlingen blir en dag mindre (torsdag 9. juli-søndag 12. juli). Legg merke til påmeldingsfristen som er allerede den 12. juni!

En del vil bli annerledes i år:

1. Overnatting/mat. Vi oppfordrer alle som bor lokalt til å bo hjemme og ha med seg mat til sin familie for hver dag, slik at det blir færre i matsalen. Da kan vi klare å overholde avstandsreglene. De som bor i telt og campingvogn oppfordres til å ha alle måltider nede på campingplassen.

2.  Møtene. De som har meldt seg på hele sommersamlingen og som bor på internatet, er selvskrevne til alle møter.

Alle andre må – innen søndag før sommersamlingen starter – melde fra til påmeldingsansvarlig om hvilke møter de ønsker å delta på (se mobil nr lenger ned). For å utnytte plassen må familiene sitte sammen pga «1-meters-regelen», som ikke gjelder personer i samme husstand. Sannsynligvis må noen sitte oppe på Ekely for å høre, eventuelt ute hvis det er fint vær (det er mulighet for høyttaler ute).

3. Hygiene. Det blir også gjennomført nødvendige hygienske tiltak med tanke på å minske smitterisikoen.

 

Påmelding og mer info: André Heian, e-post andreheian(a)gmail.com eller mobil 411 01 223.

Ellers viser vi til programmet for sommersamlingen.

Det tas forbehold om at det kan  komme innstramminger fra myndighetene som gjør at vi må avlyse/endre arrangementet.