Barneleir 2019

Program for barnedag, yngresdag og ungdomsleir

Da er programmene for barnedagen, yngresdagen og ungdomsleiren lagt ut. Barnedagen blir på Fossnes 27. juni, yngresdagen blir på Kongshaugen 20. juni, og ungdomsleiren på Fossnes 19. – 21. juni.

Barnedag på Fossnes 27. juni

For barn opp til de som skal begynne i 4. klasse. Barn under skolealder må ha en voksen med seg. Talere og ledere blir André Heian, Tobias Fjell, Reidun Irene Fossdal og Sara Heian med flere.

Smittevernstiltak:

  • Barn og voksne med sykdomssymptomer skal ikke møte på barnedagen
  • Vi holder 1 meter avstand til hverandre både innen- og utendørs
  • Vi er nøye med håndhygiene

Påmelding innen 12. juni til André Heian på andreheian(a)gmail.com eller telefon 41 10 12 23.

Program for barnedagen kan du finne her. 

Yngresdag på Kongshaugen 20. juni

For de som skal begynne i 5. klasse opp til de som skal begynne i 8. klasse. Talere og ledere blir Marte Fjære, Martin Fjære, Lars Fossdal, Øystein Laberget med flere.

Smittevernstiltak:

  • Barn og voksne med sykdomssymptomer skal ikke møte på yngresdagen
  • VI holder 1 meter avstand til hverandre både innen- og utendørs
  • Vi er nøye med håndhygiene

Påmelding innen 12. juni til André Heian på andreheian(a)gmail.com eller telefon 41 10 12 23.

Program for yngresdagen kan du finne her.

Ungdomsleir på Fossnes 19. – 21. juni

For de som er ferdig med 8. klasse og oppover. Talere og ledere er Bjarne Gjuvsland, Reidar Heian, Fredrik Thorbjørnsen, Asbjørn Fossli og Lars Fredrik Ellingsen.

Smittevernstilak må tas hensyn til som nevnt ovenfor. Påmelding innen 8. juni til Reidar Heian på 414 95 526.

Program for ungdomsleiren kan du finne her. 

Henviser også til tidligere artikkel med info om sommerens samlinger.