Yngresleir 2019

Barnedag på Kongshaugen

Velkommen til barnedag på Kongshaugen lørdag 9. november 2019 fra kl. 10.00 – 15.00. Tema for barnedagen er JESUS, FRELSER, LOS DU MEG!

Barnedagen er for barn opp til 8. klasse! Men foresatte er også velkommen til å være på Kongshaugen, for nytt i år er også egne samlinger for de voksne i gymsalen ved Marte Fjære. Tema for voksensamlingene er «Den kristne familien», som går samtidig som barnemøtene.

P R O G R A M:
10.00 – 10.15 Felles innledning i gymsalen
10.15 – 11.00 Jonas i stormen *
11.00 – 11.45 Inne- og uteaktiviteter
11.45 – 13.15 Lunsj (pølser med tilbehør)
Uteleker / Fri lek
13.15 – 14.00 Jesus kommer i stormen *
14.00 – 14.30 Vi synger sammen (i gymsalen)
14.30 – 15.00 Kaker, saft og kaffe

Fullstendig program for barnedagen finner du her.

Påmelding til Sara Heian innen 30. oktober, mobil: 93 84 90 87.