Barneleir, yngresleir og ungdomsleir

Helga 21. – 23. juni 2019 er du hjertelig velkommen på leir om du er barn eller ungdom, eller småbarn med foresatt. På Bibelskolen på Fossnes blir det barneleir, på Kongshaugen kristne grunnskole blir det yngresleir, og ved Trettenes leirsted ved Farris blir deungdomsleir.

Barneleiren er for barn opp til de som skal begynne i 4. klasse. Yngresleir er for barn som skal begynne i 5. klasse og opp til de som skal begynne i 8. klasse. Påmelding innen 10. juni til André Heian på mobil 41 10 12 23. 

Program barneleir 2019 

Program yngresleir 2019

Ungdomsleir er for de som er ferdig med 8. klasse og oppover. Påmelding innen 1. juni til Reidar Heian på mobil 41 49 55 26. 

Program ungdomsleir 2019

Velkommen på leir!