Velkommen til vår nye nettside

Arbeidet med nettsiden er nesten fullført, men det vil fortsatt ta litt tid før hele mediebiblioteket er tilgjengelig. Fullstendig oversikt over Lov & Evangelium finner du allerede, dessuten ligger det ute endel video. Det er også opprettet en egen søkefunksjon for å finne møter nær deg. Her kan du finne møter i regi av NLL over hele Norge. Møter denne uken, finner du også på forsiden etter aktuelle artikler. Scroller du litt lenger ned på forsiden finner du blant annet «Månedens andakt» som også publiseres på Bibelskolen på Fossnes’ hjemmeside. Denne vil bli oppdatert hver måned.

Og en stor takk til Johan Björn for de utallige timene han har lagt ned i arbeidet med den nye nettsiden, i samarbeid med sin kone.