Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2015 - Nr 10

loe_forsideDesember-nummeret av Lov og Evangelium

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2015 - Nr 10
 

Artikkeloversikt

 
Messias – Frelseren – er født
Ludvig Hope
Sjå eg forkynner dykk ei stor gleda! Amund Lid
«Vi så hans herlighet» C. O. Rosenius
Fiskeoppdrettar og lekpreikar Dag Rune Lid
Et underlig juletre Mia Hallesby
Frelsesvisshet (3) Konrad Fjell
Gjennom tåken H.E. Wisløff
En stor glede Øivind Andersen