Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2014 - Nr 07

loe_forsideReformasjon
Guds ord er uforanderlig og trenger ingen reformasjon. Da Martin Luther endelig fant fred med Gud, skjedde det ved at Ordet åpnet seg. I sin store sjelenød ble evangeliet nytt, og han fikk tro­en på Jesus Kristus – uten gjerninger.

 

Reformasjonen brakte ikke noe nytt, men kastet nytt lys over det som allerede var. Budskapet ble nytt for Luther. Man kan ikke gjøre Luther mer urett enn å beskylde ham for å ha kommet med et nytt budskap. Han gikk snarere tilbake til utgangspunktet, og fikk lys over Bibelens sanne mening. – Jeg fikk øye på ordenes sammenheng, sa han selv. Da hatet han ikke lenger ut­trykket «Guds rettferdighet», men det ble døren inn til selve Paradiset. – Den rettferdighet som jeg nå lever ved, er troens rettferdighet.

 

Loven krever alt og forteller oss at vi er fortapte syndere under Guds vrede. Evangeliet gir og tilgir og skaper troen på Jesus. Guds Ord er sverdet med to egger. Det dømmer og leger. Luther lærte med andre ord å skjelne mellom lov og evangelium. Det ble «nøkkelen» til å forstå Skriften.

 

Guds Ord er absolutt autoritet og norm. Vi kan i ett og alt stole på det som der står skrevet. Om Skriftens ordlyd, sa Luther: «Vi kan ikke mene at Den Hellige Ånd ikke har tenkt seg om, og at han ikke har visst hvilke ord han skulle bruke».

 

Det kan aldri bli en sann reformas­jon uten at vi bøyer oss for alt Guds ord.

Ingar Gangås

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2014 - Nr 07
 

Artikkeloversikt

 
Luthers skrift mot Latomus
Asger Chr Højlund
Hvem er du?
Per Bergene Holm
Er vi forferdet over Herrens ord?
Asbjørn Fossli
Våre lamper slokner (9)
J.F. Løvgren
Følg meg!
Carl Fredrik Wisløff
Årsmøte på Fossnes Utdrag fra referat
Tenk, når jeg i himlen er! Ane Katharine Fredensborg
Fred Fortelling av Mia Hallesby