Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2005 - Nr 04

Lov og Evangelium – 4 – april - 2005

Artikkel navn

Artikkelforfatter

Språkunderet på pinsedag.

Per Bergene Holm

Et hellig kall.

Ingar Gangås

«Det aller reneste evangelium.»

Martin Luther

Den nødvendige gudsfrykt.

Karl Riis

Den siste timen.

Gunnar Soppeland

Rettferdig i Kristus.

Johann Arndt

Synd og nåde.

Ingar Gangås

Av dypest nød jeg rope må.

Salme etter Luther

Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses i

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2005 - Nr 04
.(263kB)